More

    Tema

    Istraživanje CESIDA: građani zadovoljniji radom lokalnih vlasti

    Svaki drugi stanovnik centralne Srbije smatra da lokalna samouprava vodi računa o građanima i pruža usluge adekvatne njihovim potrebama, pokazali su...