More

  POŽAREVAC: SUD PONIŠTIO ODLUKU SKUPŠTINE GRADA O IZBORU ANTIKORUPCIJSKOG TELA ČIJI SU ČLANOVI I DONATORI VUČIĆEVE PREDSEDNIČKE KAMPANJE

  • Viši sud u Požarevcu poništio je odluku Skupštine grada o formiranju lokalnog antikorupcijskog tela (LAF) nadležnog za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) zbog proceduralnih propusta, među kojima je i nedovoljno jasan kriterijum za izbor članova tog tela
  • Dva od tri člana LAF-a, koji u svom radu treba da bude samostalan i nezavisan, bili su donatori kampanje Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima 2017. godine ili su povezana lica sa donatorima
  • Ovo je prva  presuda u Srbiji protiv odluke lokalne samouprave o izboru lokalnog antikorupcijskog tela
  • Postupak pred sudom pokrenuo je antikorupcijski aktivista Ljubomir Jacić, koji je konkurisao za člana LAF-a, a nije izabran iako je kao kandidat bio drugi po bodovima dobijenim na upitniku, a po svim drugim kriterijumima „u potpunosti zadovoljio“ uslove
  • Jasić   kaže da se neće javljati na novi konkurs, ali da je spreman da bude član Komisije za izbor članova LAF-a, ukoliko ga pozove neko iz lokalne samouprave,  te doprinese poštovanju kriterijuma i  transparentnoj proceduri
  • Komisija za izbor članova LAF-a kaže da je postupak bio transparentan i da su odluke donošene jednoglasno

  „skupstina grada pozarevca“, foto sajt grada Požarevca

  Viši sud u Požarevcu poništio je odluku Skupštine grada o formiranju lokalnog antikorupcijskog tela (LAF) nadležnog za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) zbog proceduralnih propusta, među kojima je i nedovoljno jasan kriterijum za izbor članova tog tela. Dva od tri člana LAF-a, koji u svom radu treba da bude samostalan i nezavisan, bili su između ostalog donatori kampanje Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima 2017. ili su povezana lica sa donatorima.

  Ova presuda je prva sudska presuda u Srbiji protiv odluke lokalne samouprave o izboru lokalnog antikorupcijskog tela. Usvajanje LAP-ova iI izbor lokalnih antikorupcijskih tela u svim gradovima i opštinama Srbije predviđeno je Modelom LAP-a, koji je u aprilu prošle godine donela Agencija za borbu protiv korupcije,  u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Osnov za donošenje Modela je Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji  za Poglavlje broj 23, koji je usvojila Vlada Srbije u aprilu 2016. godine.

  foto: twiter nalog

  Postupak je pokrenuo Ljubomir Jacić, antikorupcijski aktivista koji je konkurisao za člana LAF-a, a nije izabran iako je kao kandidat bio drugi po bodovima dobijenim na upitniku, a po svim drugim kriterijumima „u potpunosti zadovoljio“ uslove za članstvo u tom telu. Komisija za izbor članova LAF-a izabrala je tročlano telo u kojem su samostalni savetnik u krivičnom veću Osnovnog suda u Požarevcu Dalibor Lončar, kao predsednik, te medijska radnica Marija Jovanović Bogdanović i medicinska tehničarka Sanja Stanković, kao članice. Na konkurs se javilo devet kandidata, a petoro je “potpuno zadovoljilo” uslove za članstvo.

  Odlučivanje Komisije  “po utisku”

  I u toku sudskog postupka ostalo je nedovoljno jasno zašto je Komisija odlučila da LAF ima samo tri člana a ne više, kao i po kojim kriterijumima su kandidati izabrani, pošto su i sami članovi Komsije za izbor izjavljivali da su to činili “po utisku”.

  Jacić i deo svedoka ukazali su da je konkurs  trajao samo sedam dana. Upitnik za kandidate nije sadržao pitanja o njihovoj stručnosti. Zapisnici komisije nisu sadržali kriterijume po kojima su neki kandidati izabrani a neki ne, konačna rang lista tri kandidata nije sadržala broj bodova i jasno obrazloženje za njihov izbor, a odbornici Skupštine grada, koji su u decembru prošle godine doneli konačnu odluku o izboru LAF-a, nisu dobili biografije predloženih kandidata.

  Jacić:  Zašto je grad Požarevac morao da se bruka?

  – Nije mi jasno zašto je i ovaj postupak morao da bude ispolitizovan i netransparentan, i zašto je grad Požarevac morao da se bruka. Izgleda da vlastima ne treba korektiv, već poslušnici. Neću ponovo konkurisati, mislim da sam kao građanin, a sa svoje 64 godine, u ovom slučaju dao dovoljan doprinos. Ipak, voljan sam da, ukoliko me neko iz lokalne samouprave pozove, učestvujem kao član u radu buduće Komisije za izbor članova LAF-a, i to po jasnim kriterijumima i u transparentnoj proceduri- kaže Ljubomir Jacić.

  On dodaje da je reč o prvostepenoj presudi , koju je inače “potpisala” sudija Mirjana Savić, a koja nije ni mogla biti drugačija zbog argumenata koji su se mogli čuti. Ne veruje ni da drugostepeni, Apelacioni sud, može doneti drugačiju presudu.

  – Supruga izabranog Lončara je bila donatorka u prošlogodišnoj Vučićevoj predsedničkoj kampanji, a ona je sa njim “povezano lice”. Izabrana članica LAF-a Jovanović Bogdanović takođe je bila donatorka u toj Vučićevoj kampanji. Obe se nalaze na listi 7000 fizičkih lica iz Srbije koje su uplatile „prilog“ za Vučićevu izbornu kampanju- kaže Jacić.

  Prilozi fizičkih lica za Vučićevu kampanju izazvali su, inače, polemike u javnosti, pošto su  svi donatori uplaćivali po 40.000 dinara. Pojedini mediji tvrdili su da je novac za njihove priloge davala SNS, te su se zbog toga među donatorima  našli i nezaposleni ili “socijalni slučajevi”.

  Jacić još kaže da je u izboru Lončara došlo do povrede odredaba o sprečavanju sukoba interesa Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, pošto je on kao član Radne grupe učestvovao u izradi LAP-a, čiju bi primenu kao predsednik LAF-a trebalo da kontroliše.

  On podseća da je Lončara je izabrala Komisija na člijem je čelu bila Ankica Hinić, takođe sudski pomoćnik  u Požarevcu, dakle njegova koleginica.

  – U mišljenju Visokog saveta sudstva, koje nam je dostavljeno u toku postupka, navodi se da sudije ne mogu biti članovi antikorupcijskih tela ili komisija za njihov izbor, a da sudski pomoćnici to mogu biti samo uz saglasnost  suda u kojem rade. Hinić nije imala takvu potvrdu, a ni pisanu izjavu o nepostojanju privatnog interesa u vezi sa učesnicima konkursa, što nalaže Model LAP-a koji je donela Agencija. Ni izabrani Lončar nije imao neophodnu saglasnost suda u kojem radi- kaže Jacić.

  Takođe, članica LAF-a Jovanović Bogdanović nije predložena od strane strukovnih udruženja ili izabrana kao kandidatkinja na sastanku novinara koji rade u Požarevcu, što je trebalo da bude učinjeno, dodaje on.

  Komisija: Sve je bilo transparentno i jednoglasno

  Članovi Komisije za izbor članova LAF-a Požarevac  ocenili su, pak, da je čitav postupak bio transparentan a da su oni odluke donosili „jednoglasno“.

  Prema mišljenju Komisije, izraženom u njenim zapisnicima, Lončar je, s obzirom na struku, „u mogućnosti da prepozna načine za bolju primenu normi na lokalnom nivou, kao i da ukaže na nedostatke koji su postojali u dosadašnjoj primeni”.

  Izborom kandidatkinje Jovanović Bogdanović, kao predstavnice medija, „ omogućava se transparentnost rada tela“, a izborom Stankovićke „doprinosi se u većoj meri participaciji građana“, kao i „nezavisnosti“ tela, jer ona „nije radno angažovana u organima Grada Požarevca ili ustanovama i institucijama koje direktni korisnici republičkog budžeta“.

  U sudskom postupku, predsednica  Komsije za izbor LAF-a Hinić je kazala da su se prilikom odlučivanja članovi komisije “vodili načelima samoinicijativnosti, transparentnosti  i participacije građana”.

  Članica Komisije Ivana Perišić je “priznala” da je ocenjivanje kandidata bilo diskreciono, na osnovu “utiska svakog člana o tome ko je od kandidata najviše doprineo borbi protiv korupcije”. I član Komisije Marko Dmitrović je rekao da su intervju i motivaciono pismo diskreciono ocenjivani.

  Prema njihovim rečima, Skupštini grada nije predloženo pet, već samo tri kandidata za članstvo u LAF-u jer su članovi komisije smatrali da je apanaža koja se prima za rad u tom telu prilično velika, ali i zato što je reč o pilot projektu.

  – Sve je bilo javno i transparentno i ovde nema mesta za sticanje političkih poena, što pokušavaju pojedini odbornici Skupštine. Ne želim da ulazim u izbor kandidata, ali je sigurno da pri bilo kom izboru uvek ima nezadovoljnih, a da će neko uvek imati afinitete prema nekoj osobi. To je isto kao kad bih ja rekao da je moj kolega dobar ili moj rođak ili moj komšija. Ali, niko od te trojice se ne nalazi u ovom timu- ocenio je predsednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić u vreme izbora članova LAF- a

  Članove komisije preložio “neko”, a ne zna se ko

  U toku sudskog postupka, predsednica Komisije Hinić kazala je da je u komisiju imenovana nakon što je „neko iz opštine ili suda“ pitao da li želi da bude član jer nije ni u jednoj stranci, ali da se „ne seća ko je to bio“.

  Članica komisije Andrijana Maksimović je kazala da nije bila konsultovana kada je vršen izbor članova komisije. Kad je dobila rešenje o članstvu „pozvala nekog iz kabineta gradonačelnika“, ali se „ ne seća koga“, da se raspita zbog čega je u komisiji i da joj je rečeno kako smatraju da bi u komisiji „trebalo da bude neko iz medija“.

  Članica Perišić je takođe rekla da „nije konsultovana prilikom izbora komisije, već je samo dobila rešenje“.

  Član Dmitrović je, kako je rekao, takođe dobio rešenje o članstvu u komisiji, a da prethodno nije konsultovan. Kada je pitao zašto, rečeno mu je da je razlog to što je „predsednik udruženja koje je imalo mnogo projekata koje je samo finansiralo“

  BIRODI: Ovo bi trebalo a bude primer sudske prakse za celu Srbiju

  Biro za društvena istraživanja (BIRODI), kao idejni tvorac LAF-ova i incijator usvajanja LAP-ova, koji je te procese u Srbiji pokrenuo pre desetak godina, a pratio je i proces formiranja LAF-a u Požarevcu, pozdravio je ovakvu odluku suda.

  BIRODI je ocenio da bi ovakva presuda trebalo da postane “primer sudske prakse koji je moguće koristiti u slučajavima kada se prekrši procedura izbora lokalnih antikorupcijskih tela u bilo kojoj lokalnoj samoupravi, što nije slučaj samo u Požarevcu”.

  foto: Media centar Beograd

  – Očigledno je da je kandidat Ljubomiru Jaciću uskraćeno članstvo u LAF na dva načina. Najpre, on nije adekvatno evaluiran jer članovi Komisije svoju odluku o izboru nisu doneli na osnovu Poslovnika o radu, već diskreciono. Zatim, smanjivanjem broja članova LAF-a bez obrazloženja uskraćena je mogućnost da Jacić postane član LAF-a Požarevac- rekao je programski direktor BIRODI-ja Zoran Gavrilović.

  On je pozvao Grad Požarevac da izabere novu Komisiju za izbor lokalnog antikorupcijskog tela, ali na transparentan i participativni način.

  – Članovi Komisije bi trebalo da budu izabrani na sastancima relevatnih nevladinih organizacija, novinarskih udruženja, sindikata, udruženja, privrednika i strukovnih udruženjam, a ne nametnuti od strane grada. Takav slučaj je bio pri izboru Komisije koja je krajem 2013. godine izabrala članove LAF-a Niš, koji je u Modelu LAP-a naveden kao model za izbor, organizaciju i rad svih budućih lokalnih antikorupcijskih tela u Srbiji- rekao je on.


  LAF POŽAREVAC RADI ILI…?

  – Prema nepotvrđenim informacijama, članovi LAF-a nisu podneli izveštaje, niti  ima indicija da nešto rade, a navodno primaju naknadu iz gradskog budžeta.  Predsednik LAF-a Lončar je u međuvremenu postao i predsednik Nadzornog odbora Doma zdravlja, ustanove koju je osnovao Grad i koju bi LAF trebalo da “posmatra”- kaže Ljumir Jasić.

  Radio Boom93 objavio je da je Lončar navodno podneo ostavku, ali da potvrde takve informacije još nema.

  (Tekst je realizovan u okviru projekta „Gradovi i opštine u Srbiji protiv korupcije“ koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja)

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi