More

  POKRENUTA SAMO DVA POSTUPKA ZBOG ODSTUPANJA GRADOVA I OPŠTINA U SRBIJI OD MODELA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE?

  • Od 118 gradova i opština koje su aktivno učestvovale u istraživanju o načinu usvajanja Lokalnih antikorupcijskih planova i formiranju tela za praćenje njegove primene, samo su Požarevac i Subotica „priznali“ da su zbog sumnji u propuste pri izboru ovog tela pokrenuti postupci
  • Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, od 118 usvojenih LAP-ova njih 20 je sporno ili bi moglo biti sporno, a od 15 formiranih Tela za praćenje primene LAP-a čak devet je sporno ili bi moglo biti sporno
  • Istraživanje Medijske kutije je pokazalo da bi broj gradova i opština koje nisu poštovale Model LAP-a mogao biti i veći od onog koji je registrovala Agencija za borbu protiv korupcije
  • Agencija navodi da je grad Požarevac i usvojio LAP i formirao Telo za praćenje njegove primene „u skladu sa Modelom LAP-a“, a prvostepenom sudskom presudom je poništena skupštinska odluka o formiranju antikorupcijskog tela zbog prekršene izborne procedure
  • Agencija je u dostavljenim podacima navela da je Petrovac na Mlavi usvojio LAP “u skladu sa Modelom“, a ova opština je u istraživanju sama navela da je i u sadržaju LAP-a i u izboru Tela odstupila od Modela
  • Opština Prijepolje je usvojila LAP koji je „delimično u skladu“ sa Modelom LAP-a, a u tom dokumentu postoje značajna odstupanja u propisivanju načina izbora Tela za praćenje primene LAP-a od onog navedenog u Modelu
  • Uprkos suprotnom rešenju u Modelu, u nekoliko Komisijama za izbor članova Tela za praćenje primene LAP-a ima više predstavnika organa vlasti nego društvene zajednice
  foto: facebook agencije za borbu protiv korupcije

  Proces usvajanja Lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranja antikorupcijskih tela koja kontrolišu njihovu primenu prate sumnje u različite nepravilnosti, ali institucionalno reagovanje na to izostaje, pokazuje nedavno okončano istraživanje Medijske kutije „Lokalne samouprave protiv korupcije“.

  Od 118 gradova i opština u Srbiji koje su učestvovale u istraživanju, dostavljajući tražene informacije i dokumentaciju, samo su dva grada, Požarevac i Subotica, „priznala“ da su zbog sumnji u propuste pri izboru Tela za praćenje primene LAP-a pokrenuti postupci. U istraživanju je proveravan način usvajanja LAP-a i formiranja tih tela, a zahtevi za slobodan pristup informacijama od javnog značaja upućeni su na adrese 145 lokalnih samouprava u Srbiji.

  Podatke o tome koje lokalne samouprave su usvojile LAP i formirale ovakva tela, kao i da li su oni bili u skladu sa Modelom LAP-a, dostavila je i Agencija za borbu protiv korupcije. Ovaj državni organ zadužen za borbu protiv korupcije je doneo Model LAP-a u aprilu 2017. godine, a gradovi i opštine su do 30. juna te godine trebalo da usvoje LAP-ove, u skladu sa Modelom.

  Agencija: Od 15 lokalnih antikorupcijskih tela šest nije u skladu sa Modelom

  Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije dostavljenim Medijskoj kutiji, od 118 usvojenih LAP-ova do decembra prošle godine njih 20 je sporno ili bi moglo biti sporno, pošto sedam LAP-ova „nije u skladu sa Modelom LAP-a“, 11 je „delimično“ u skladu sa Modelom, a za dva „nema dovoljno podataka za ocenu“.

  Od 15 Tela za praćenje primene LAP-a, koliko ih je po podacima Agencije do sada formirano, čak devet je sporno ili bi moglo biti sporno, pošto šest „nije u skladu“ sa Modelom, a za tri “nema dovoljno podataka za ocenu“. Agencija je ovakve zaključke u velikoj meri izvela na osnovu izveštaja koje joj šalju lokalne samouprave, a čiji je formular objavljen u Modelu LAP-a.

  Istraživanje Medijske kutije je, pak, pokazalo da bi broj gradova i opština koje pri usvajanju LAP-a ili formiranju lokalnih antikorupcijskih tela nisu poštovale Model LAP-a mogao biti i veći od onog koji je Agencija „registrovala“. Utisak je da se pojedine njene ocene zasnivaju na nepotpunim, pa i pogrešnim informacijama koje su dobijene od gradova i opština.

  Agencija tvrdi da je opština poštovala Model, a opština sama „priznaje“ da nije

  Agencija za borbu protiv korupcije u odgovoru Medijskoj kutiji navodi da je grad Požarevac i usvojio LAP i formirao Telo za praćenje njegove primene „u skladu sa Modelom LAP-a“, uprkos tome što je prvostepenom sudskom presudom utvrđeno da je pri izboru ovog tela prekršena propisana procedura, čime bi mogli biti dovedeni u sumnju i izbor i sastav tog tela.

  Viši sud u Požarevcu je krajem prošle godine poništio odluku Skupštine grada o formiranju Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), zaduženog za praćenje primene LAP-a, zbog proceduralnih propusta, među kojima su i nedovoljno jasni kriterijumi za izbor njegovih članova. Postupak pred sudom pokrenuo je antikorupcijski aktivista Ljubomir Jacić, koji je konkurisao za člana LAF-a, a nije izabran iako je kao kandidat bio drugi po bodovima dobijenim na upitniku, a po svim drugim kriterijumima „u potpunosti zadovoljio“. U toku postupka saznalo se i za činjenicu da su dva od tri člana LAFa- koji u svom radu treba da bude samostalan i nezavisan, bili donatori kampanje Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima 2017. godine ili povezana lica sa donatorima.

  Agencija je, takođe, u dostavljenim podacima navela da je Petrovac na Mlavi usvojio LAP koji je “u skladu sa Modelom“ , a da „nema podatke za ocenu o usklađenosti procesa izbora Tela sa Modelom“. Ova opština je, pak, u ovom istraživanju sama „priznala“da je i u sadržaju LAP-a i u izboru Tela odstupila od Modela.

  Prema dostavljenim podacima, Petrovac na Mlavi je izabrao Radno telo koje se bavi ne samo praćenjem, već i „sprovođenjem“ LAP-a, što Model LAP-a ne dopušta, praveći oštru razliku između te dve nadležnosti, pošto „sprovođenje“ ostavlja isključivo organima lokalne samouprave. Skupština opštine je izabrala takvo Radno telo na predlog skupštinske Komisije za izbor i imenovanje, a ne nezavisne Komisije za izbor članova tog Tela, kako predviđa Model. Sama opština je u odgovoru Medijskoj kutiji „priznala“ i da članovi Tela za praćenje primene LAP-a „ne ispunjavaju sve kriterijume “ za izbor koje predviđa Model.

  Agencija je, takođe, navela da je opština Prijepolje usvojila LAP koji je „delimično u skladu“ sa Modelom LAP-a, a uvidom u taj dokument mogu se utvrditi značajna odstupanja koja bi u praksi mogla doprineti čak i „ometanju“ institucionalne borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. LAP opštine Prijepolje, naime, ne propisuje bilo kakve uslove koje buduci članovi Tela za praćenje primene LAP-a moraju da ispune, tako da bi oni teorijski mogli da budu i javni funkcioneri koji su osuđivani za krivična dela sa elementom korupcije, što borbu protiv korupcije pretvara u njenu suprotnost.

  Model navodi da Telo za praćenje primene LAP-a „mora da bude nezavisno od same lokalne samouprave, odnosno njenih organa, rukovodilaca i službi“, zbog čega prilično precizno predviđa najmanje pet uslova koje njegovi članovi moraju da ispune. Oni ne mogu biti javni funkcioneri, stranački funkcioneri i radno angažovani u lokalnoj samoupravi po bilo kom osnovu, a ne smeju biti ni osuđivani ili se protiv njih voditi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju.

  Kako funkcioneri da izaberu nezavisno antikorupcijsko telo?

  Istraživanje je, takođe, pokazalo da postoje i nepravilnosti u formiranju Komisije za izbor članova Tela za praćenje primene LAP-a, koja je važan akter u izbornom postupku koji bi trebalo da obezbedi autonomiju tog tela. U Modelu je navedeno da “lokalna samouprava treba da organizuje i obezbedi sprovođenje postupka izbora članova ovog tela na način koji će obezbediti njegovu kasniju nezavisnost u radu”, te zbog toga predviđa da većinu u toj Komisiji ne treba da čine predstavnici lokalnih, pokrajinskih i centralnih organa javne vlasti, već takozvane društvene zajednice, odnosno lokalnih nevladinih organizacija i uduženja, medija i građana.

  Uprkos takvom rešenju u Modelu, grad Kruševac je formirao petočlanu Komisiju za izbor članova Tela za praćenje primene LAP-a u kojoj su isključivo funkcioneri sa lokalnog i republickog nivoa. Agencija u dostavljenim podacima tvrdi da Kruševac nije formirao to telo, ali se u informacijama i dokumentima tog grada koji su dostavljeni Medijskoj kutiji navodi da ono jeste formirano.

  Prema podacima dobijenim u ovom istraživanju, opština Topola je formirala Komisiju u kojoj je, takođe, pet članova, a među njima su četiri funkcionera. U tročlanoj Komisiji opštine Kučevo svi su predstavnici lokalne samouprave.

  Agencija je navela da su Kruševac i Kučevo uvojili LAP „u skladu sa Modelom“. Usklađenost LAP-a opštine Topola sa Modelom je „delimična“.

  Prema rezultatima ovog istraživanja, do decembra prošle godine od 145 gradova i opština u Srbiji njih 81 je usvojilo LAP, dok je lokalno antikorupcijsko telo nadležno za praćenje primene tog plana obrazovalo njih 20.


  SPORNA RANG LISTA

  Na pitanje: da li je neki kandidat pokrenuo postupak pred nadležnim državnim organima u vezi sa izborom Tela za praćenje primene LAP-a, zbog navodnih propusta u proceduri, kriterijuma po kojima su članovi Tela izabrani drugih sumnji u nepravilnosti, pozitivno su odgovorilI samo Požarevac i Subotica.

  U Požarevcu postupak je pokrenut pred sudom, a u Subotici, prema odgovoru tog grada, „kandidat je uputio žalbu na rang listu“.

  Najveći broj gradova i opština uopšte nije odgovorio na ovo pitanje.

  (Tekst je realizovan u okviru projekta „Gradovi i opštine u Srbiji protiv korupcije“ koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja)

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi