More

  NIŠ: NA ČELU TIMA ZA DONOŠENJE NOVOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA NE SME DA BUDE GRADONAČELNIK

  • Predstavnici Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš(LAF) u gradskom Radnom timu za donošenje novog Lokalnog antikorupcijskog plana u ostavci poručili su lokalnoj vlasti da u Nišu hitno mora da se obnovi izradu novog lokalnog antikorupcijskog plana i antikorupcijskog tela
  •  Usvajanje LAP-a u Nišu kasni 15 meseci,a za to je odgovorna lokalna vlast, koja je blokirala proces svojom pasivnošću, inertnošću i opstrukcijom-ocenila je bivša članica Radnog tima i koordinatorka LAF-a u ostavci Zorica Miladinović .
  • Predstavnici LAF-a su izneli deset preporuka za oživljavanje procesa donošenja LAP-a, među kojima je da na čelu tog tima više ne sme da bude gradonačelnik Darko Bulatović jer u prethodnih 15 meseci on nije prisustvovao nijednom sastanku tima, niti odgovarao na predloge i zahteve predstavnika LAF-a u Radnom timu
  • Jedan od predloga je da se sadašnji Radni tim hitno raspusti, a formira novi, čiji će sastav i rad biti u skladu sa Modelom LAP-a koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, što po njihovoj oceni, do sada nije bio slučaj-kazala je Miladinovićeva.
  • Od nekadašnjeg lidera u institucionalnoj borbi protiv korupcije Niš, koji je još 2011. godine usvojio LAP i ima funkcionalni LAF, sada je postao luzer na tom planu, što je potpuno nedopustivo-rekla je ona.
  • Danijel Dašić, predstavnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju u Radnom timu, podneo je danas  ostavku na članstvu u tom timu.

  foto: Vesna Torović

  Lokalnu vlast  mora hitno da započne novi proces izrade Lokalnog antikorupcijskog plana(LAP)  i da započne izbor novog lokalnog antikorupcijskog tela, konstatovali su predstavnici Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš(LAF) u gradskom Radnom timu za donošenje novog Lokalnog antikorupcijskog plana, koji su pre šest meseci podneli kolektivnu ostavku.

  foto: Vesna Torović

  Bivša članica Radnog tima i koordinatorka LAF-a u ostavci Zorica Miladinović  podsetila je da nakon njihove ostavke proces donošenja LAP-a potpuno obustavljen.

  -Usvajanje LAP-a u Nišu kasni 15 meseci,a za to je odgovorna lokalna vlast, koja je blokirala proces svojom pasivnošću, inertnošću i opstrukcijom-ocenila je ona.

  Predstavnici LAF-a su izneli deset preporuka za oživljavanje procesa donošenja LAP-a, među kojima je da na čelu tog tima više ne sme da bude gradonačelnik Darko Bulatović.

  -Gradonačelnik Niša ne bi trebalo da bude koordinator budućeg Radnog tima za donošenje LAP-a jer u prethodnih 15 meseci, iako je formalno bio koordinator postojećeg Radnog tima, nije uzimao učešće u radu. On nije prisustvovao nijednom sastanku tima, niti odgovarao na predloge i zahteve predstavnika LAF-a u Radnom timu-objasnila je ona.

  -Jedan od predloga je da se sadašnji Radni tim hitno raspusti, a formira novi, čiji će sastav i rad biti u skladu sa Modelom LAP-a koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, što po njihovoj oceni, do sada nije bio slučaj- kazala je ona i dodala da će preporuke biti dostavljene gradonačelniku Bulatoviću, predsedniku Skupštine grada Radetu Rajkoviću i Gradskom veću.

  Miladinovićeva je naglasila je  da je Niš još 2011. godine bio jedan od samo nekoliko gradova u Srbiji koji je usvojio Lokalni plan za borbu protiv korupcije, u okviru projekta BIRODI-ja „Gradovi protiv korupcije.

  – Niš je bio jedini grad koji je taj plan u kontinuitetu primenjivao. Samo je Niš od svih gradova u Srbiji, od 2013. godine, imao funkcionalni LAF, kao samostalno i nezavisno gradsko telo koje je realizovalo veliki broj mera iz tog Plana. LAF je  predlagalo sistemska rešenja, bavio se konkretnim korupcionaškim slučajevima ili pokretao postupke pred nadležnim državnim organima –podsetila je ona.

  Inače,  iskustva i rezultate niškog LAF-a u borbi protiv korupcije je prihvatila i Agencija za borbu protiv korupcije i unela ih u Model LAP-a, na osnovu kojeg svi gradovi i opštine u Srbiji treba da izrade svoje LAP-ove.

  – Niš je istaknut kao pozitivan primer, a „praksa i iskustvo LAF-a Niš“ navedeni kao obrazac za „izbor, organizaciju i rad“ svih budućih lokalnih antikorupcijskih tela u Srbiji-rekla je bivša koordinatorka LAF-a.

  Prema njenim rečima, Niš je od nekadašnjeg lidera u institucionalnoj borbi protiv korupcije Niš je sada postao luzer na tom planu, što je potpuno nedopustivo.

  Među deset preporuka nalazi se i ona da članovi budućeg Radnog tima ne bi trebalo da budu osobe kojima su izrečene pravosnažne sankcije ili se protiv njih vodi postupak pred sudovima ili Agencijom za borbu protiv korupcije zbog krivičnih dela sa elementima korupcije, odnosno kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

  Jedna od preporuka je i da budući Radni tim zauzme stav o neophodnosti da se u novi LAP Niš uvrste kriterijumi koje moraju da ispune budući članovi lokalnog antikorupcijskog tela koje je propisao Model LAP-a.

  -Prema Modelu LAP-a, članovi lokalnog antikorupcijskog tela ne mogu biti javni funkcioneri, nosioci bilo koje funkcije u političkoj stranci, osobe koje su radno angažovane u organima lokalne samouprave po bilo kom osnovu i osobe koje su osuđivane ili se protiv njih vodi postupak za dela koja se odnose na korupciju-rekla je Miladinovićeva.

  Ona je kazala da je nedopustivo da Služba za poslove Gradskog veća  u svojim „pravnim komentarima“ predlaže da budući LAP Niš uopšte ne sadrži kriterijume za izbor kandidata, odnosno buduće članove lokalnog antikorupcijskog tela.

  -To otvara prostor za rizik da u lokalno antikorupcijsko telo Niša potencijalno budu birani gradski funkcioneri ili funkcioneri osuđeni za korupciju. Pri tom, ova Služba se tokom procesa donošenja suštinski mešala LAP-a mešala u njegovu izradu i sadržaj, iako nije član Radnog tima i može da pruža samo pravno- tehničku podršku- precizirala je ona.

  Novo niško antikoruocijsko telo bi trebalo da ima pravo da izriče opomene, inicira postupke za razrešenje funkcionera i inicira postupke pred nadležnim organima.

  –  To je bila „praksa i iskustvo“ u četvrgodišnjem radu LAF-a, koje Model LAP-a preporučuje kao obrazac. Nažalost, Služba za poslove Gradskog veća odbacila je ovakve predloge predstavnika LAF-a u Radnom timu-rekla je Miladinovićeva.

  foto: privatna arhiva

  Vesna Crnogorac, bivša članica Radnog tima i članica LAF-a u ostavci rekla je  Niš, nažalost, nije usamljen slučaj pošto većina gradova i opština u Srbiji nije donela LAP-ove i formirala lokalna antikorupcijska tela.

  -Prema dostupnim podacima, veliki je problem što Model LAP-a ili bilo koji drugi akt uopšte ne predviđa sistemski monitoring procesa donošenja LAP-ova u Srbiji, kao ni formiranje lokalnih antikorupcijskih tela-istakla je ona.

  Prema njenoj oceni, tada nastaju glavni problemi jer u Modelu je predviđeno da lokalne samouprave samo treba da popune izveštaj, koji traži nekakve statističke podatke, što svakako nije monitoring ovog izuzetno važnog procesa.

  -Poseban problem je što ne postoje nikakve mere protiv gradova i opština koji nisu usvojili LAP-ove, ili su njihovi planovi i antikorupcijska tela protivni Modelu LAP-a-konstatovala je Crnogorac.

  Inače, iako su svi gradovi i opštine u Srbiji trebali da usvoje lokalne antikorupcijske planove do 30. juna prošle godine prema Modelu LAP-a.

  -Agencija nikada nije javno saopštila podatke koliko gradova i opština u Srbiji su do sada usvojile LAP-ove i formirale lokalna antikorupcijske tela, te da li je to urađeno u skladu sa preporukama u njenom Modelu-kazala je ona.


                 PREDSTAVNIK NKD NAPUSTIO RADNI TIM

   Danijel Dašić, predstavnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju u Radnom timu, saopštio je danas da podnosi ostavku na članstvu u tom timu.

  -Ostao samu  u Radnom timu kako bi kontroolisao da li će nekompetentni i neodgovorni ljudi iz lokalne samouprave možda uraditi nešto ispod žita“, ali da je sada postalo sasvim jasno da je proces mrtav, a da tim ne funkcioniše-rekao je Dašić i dodao da je svoju  ostavku dostavio svim članovima tima.

  Dašić je predložio da se lokalnoj vlasti ostavi rok do 1. novembra da formira novi Radni tim, a ukoliko to ne bude učinila- da nevladin sektor formira alternativni tim i izradi „svoj“ Lokalni antikorupcijski plan, uz participaciju građana.

    Radni tim za donošenje LAP-a imao je 19 članova., ali je ostavku najpre podneo predstavnik medija, a sredinom marta ove godine i svih sedam članova Radnog tima koje je predložio LAF.

  (Tekst je realizovan u okviru projekta „Gradovi i opštine u Srbiji protiv korupcije“ koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i
  informisanja)

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi