More

  MINISTARSTVO REŠAVA DA LI JE EPS ZLOUPOTREBIO „KRAĐU STRUJE“ KAKO BI NAPLATIO MILIONSKE ZASTARELE DUGOVE OD „KRADLJIVACA“ I ZAMENIO NEISPRAVNA BROJILA O NJIHOVOM TROŠKU

  • Ministarstvo trgovine je uvažilo razloge u kolektivnoj tužbi koju je Centar za zaštitu potrošača Forum podneo u ime navodnih „kradljivaca struje“ i pokrenulo postupak za proveru da li je EPS (EPS Distribucija) zloupotrebila institut neovlašćene potrošnje struje kako bi od „kradljivaca“ naplatila milionske zastarele dugove i naterala ih da o svom trošku zamene brojna nebaždarena brojila, iako je  to njena obaveza
  • Prema podacima Foruma, u Nišu i okolini je samo od kraja 2015. godine do danas najmanje 2500 porodica ostalo bez struje zbog navodne neovlašćene potrošnje, a neke porodice su bez struje već petu zimu
  • U Forumu kažu da zastarela dugovanja dostižu i 1.000.000 dinara po potrošaču, zahvaljujući i  kamatama obračunatim komformnom metodom, koju je Ustavni sud 2012. godine proglasio neustavnom, a zbog koje su dugovi uvećani do 60 odsto
  • U kolektivnoj tužbi Foruma navedeno je da su oštećenja plombe često konstatovana bez prisustva potrošača, dok je neovlašćena potrošnja „utvrđena“ iako na brojilu nije bilo magneta ili drugih uređaja, a nakon oštećenja računi za struju nisu smanjeni, već su ostali isti i redovno izmirivani. Neki od potrošača sumnjaju da su plombe oštetili sami radnici EPS Distribucije
  • Nišlija Radule Todorović zbog ovakvog postupanja EPS Distribucije nedavno je pokrenuo postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, što je, po dostupnim podacima, prva tužba „kradljivca struje“ iz Srbije kojem je po tom osnovu isključena struja podneta pred ovim sudom
  • Među građanima koji tvrde da im je struja neosnovano isključena po ovom osnovu ima starih, teško bolesnih, neki su umrli, a nečije porodice se „raspadaju“
  • U EPS-u (EPS Distribuciji) tvrde da se struja po osnovu neovlašćene potrošnje isključuje strogo po zakonu i da isključenja po ovom osnovu nisu masovna. U odgovoru na kolektivnu tužbu Foruma ovo preduzeće je „zasulo“ Ministarstvo trgovine dokumentacijom koja pobija optužbe o zloupotrebama

  Pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija započeo je postupak za zaštitu kolektivnog interesa potrošača, na osnovu takozvane kolektivne tužbe Centra za zaštitu potrošača Forum, podnete u ime navodnih “kradljivaca struje” iz Niša i nekoliko okolnih opština. Forum je u tužbi zahtevao da EPS Distribucija privremeno priključi objekte koji su isključeni sa mreže zbog navodne krađe struje dok se slučajevi trajno ne reše pred sudom.

  Prema podacima Foruma, u Nišu i okolini je samo od kraja 2015. godine do danas zbog navodne neovlašćene potrošnje, odnosno „krađe struje“, sa električne mreže isključeno najmanje 2500 porodica. EPS Distribucija je „krađu struje“ često konstatovala „bez prisustva potrošača i dokaza koje zakon zahteva”, a potom je odbijala da ih priključi na mrežu iako su platili ceo iznos „neovlašćene potrošnje“ koji je utvrdila EPS Distribucija, kao i ostale utvrđene troškove, uslovljavajući priključenje izmirenjem zastarelih dugovanja, koja, zahvaljujući protivustavnim kamatama, dostižu i 1.000.000 dinara po potrošaču. EPS Distribucija je isključivala i domaćinstva sa bebama, bolesnima i starima, što Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje. Neka domaćinstva koja su isključena po ovom osnovu bez struje provode već petu zimu, navode u ovom udruženju.

  foto: Medijska kutija

  Ministarstvo je uvažilo razloge u našoj kolektivnoj tužbi i protiv EPS Distribucije pokrenulo postupak za zaštitu kolektivnog interesa potrošača. EPS Distribucija je, pak, odbila naše tvrdnje, a prema poslednjim informacijama, „zatrpala“ je Ministarstvo najrazličitijom dokumentacijom, kojom nastoje da dokažu da zloupotreba nije bilo, te ne znamo koliko bi postupak mogao da traje. U svakom slučaju, Ministarstvo je dužno da nas obavesti o odgovoru EPS Distribucije, onda ćemo se mi izjasniti o tome, nakon čega će ono doneti odluku- kaže za Medijsku kutiju Jovan Jovanović, predsednik Centra za zaštitu potrošača Forum, uz pojašnjenje da se postupak vodi pred Minstarstvom trgovine jer je EPS Distribucija javno preduzeće koje trguje strujom.

  Od 3,8 brojila u Srbiji više od 80 odsto metrološki neispravno

  Forum u kolektivnoj tužbi tvrdi da je EPS Distribucija zloupotrebila institut neovlašćene potrošnje sa ciljem da naplati milionska zastarela dugovanja, u kojima se nalazi i kamata obračunata komformnom metodom, koju je Ustavni sud 2012. godine proglasio neustavnom, a zbog koje su dugovanja uvećana i do 60 odsto. Zakon o zaštiti potrošača izričito zabranjuje da se uključenje struje postrošaču „uslovljava plaćanjem zastarelih dugovanja“. Po Zakonu o obligacionim odnosima, komunalni dugovi  zastarevaju u roku od godinu dana, što znači da ih javno preduzeće ne može sudski naplatiti.

  U tužbi se tvrdi da je cilj ovakve zloupotrebe EPS Distribucije i njena namera da na građane prebaci sopstvenu obavezu da zameni brojila koja nisu baždarena duže od 12 godina, što ih po Zakonu o metrologiji čini neispravnim. EPS Distribucija je od navodnih „kradljivaca struje“ tražila da kupe novo brojilo i plate njegovo izmeštanje na novo merno mesto- što ih je koštalo do 150.000 dinara, a što su oni plaćali kako zbog toga što nisu znali da je to obaveza EPS  Distribucije, tako i zbog toga što je teško živeti bez struje. Iako zakon zabranjuje upotrebu takvih brojila, EPS Distribucija preko njih obračunava i korišćenje struje i iznose navodne neovlašćene potrošnje. Prema procenama Foruma, u Srbiji je od ukupno 3,8 miliona brojila metrološki neispravno više od 80 odsto.

  EPS Distribucija, navodi Forum u tužbi, nije poštovala ni odredbu Zakona o zaštiti potrošača koja zabranjuje isključenje sa mreže ukoliko potrošač ospori postojanje i visinu računa za struju ili obračunatu neovlašćenu potrošnju i pri tom nastavi da uplaćuje račune za tekuću potrošnju. Ona po zakonu ne sme da ostavi bez struje ni domaćinastva  u kojima „živi ugroženi potrošač zbog uzrasta, posebnih potreba ili bolesti“. Obavezna je da formira savetodavna tela i komisije za rešavanje prigovora i reklamacija potrošača, u kojima mora biti predstavnika asocijacija potrošača, a to do ponošenja tužbe nije učinila.

  Forum dodaje da Zakon o energetici propisuje da neovlašćena potrošnja postoji “kada su na brojilima oštećene državne ili distributivne plombe, a pod uslovom da se u kontroli mernog uređaja utvrdi nepravilnost registrovanja utrošene električne energije“. EPS Distribucija je, međutim, u svim ovom slučajevima konstatovala “neovlašćenu potrošnju” isključivo na osnovu oštećene plombe, a bez provere da li je krađe struje uopšte bilo, odnosno da li su računi za struju nakon toga umanjeni, navodi se u tužbi.

              EPS nakon kolektivne tužbe formirao Savet za zaštitu potrošača i šest Komisija za reklamacije  u kojima su i predstavnici organizacija potrošača

  U EPS Distribuciji, pak, odbacuju sve navode o ovakvim zloupotrebama. Predstavnici tog javnog preduzeća kažu da se isključenje struje po osnovu neovlašćene potrošnje „sprovodi po zakonu“, kao i da takva isključenja nisu masovna. U celoj Srbiji je tokom prošle godine isključeno svega 2357 objekata čiji su vlasnici fizička lica, objavio je list Danas, pozivajući se na podatke iz tog preduzeća.

  EPS Distribucija je, takođe,“priznala” da ne poseduje odluku na osnovu koje uslovljava priključenje struje potrošačima kojima je ona isključena po osnovu neolašćene potrošnje izmirenjem svih predhodnih dugovanja, među kojima i onih zastarelih. „EPS Distribucija ne raspolaže takvim dokumentom“, glasi odgovor na zahtev ovog lista da mu odluka bude dostavljena.

  Ovaj list je, pak, ostao uskraćen za odgovor na pitanje- koliko  su ukupno iznosila dospela dugovanja, a koliko zastarela dugovanja u toku prošle godine, na teritoriji Niša i Srbije. EPS Distribucija je izbegla i odgovor na pitanje- koliki je broj prigovora upućenih EPS Distribuciji od strane građana u kojima oni izražavaju sumnju da su im brojila oštetili upravo njeni radnici, tako što su, recimo, neovlašćeno skinuli, postavili ili oštetili plombu.

  Od svih navoda u kolektivnoj tužbi Foruma, EPS je, prema saznanjima Medijske kutije, indirektno priznala da je „pogrešila“ jedino u slučaju (ne)formiranja savetodavnih tela i komisija za rešavanje prigovora i reklamacija potrošača. Neposredno nakon podnošenja kolektivne tužbe, v.d. direktora EPS-a  Milorad Grčić odlučio je da unutar ovog javnog preduzeća prvi put bude formiran Savet za zaštitu potrošača- krajnjih kupaca električne energije, kao i više Komisija za rešavanje prigovora potrošača, a u kojima su, kako zakon nalaže, i predstavnici evidentiranih potrošačkih udruženja. Pre toga je EPS bezmalo dve godine ignorisala ovakvu obavezu propisanu Zakonom o zaštiti potrošača.

  Grčić je, inače, odlukom o obrazovanju Saveta za zaštitu potrošača, u koju smo imali uvid, imenovao  sedam članova, od kojih je samo predsednik Foruma Jovanović predstavnik srpskih organizacija za zaštitu potrošača. U odluci koju je Grčić potpisao navodi se da je on predsednik Saveta, a jedan od članova i ministar privrede Goran Knežević.  Njegovom odlukom o obrazovanju komisija za rešavanje prigovora fizičkih lica, u koju smo takođe imali uvid, formira se šest komisija na teritoriji cele Srbije- u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i EPS Snabdevanju. U Komisijama je po pet članova, od kojih je samo po jedan iz potrošačkih organizacija.

  U Forumu, međutim, tvrde da i ispunjavanje ove zakonske obaveze EPS-a ide „traljavo“, zbog čega su se ovih dana obratili Ministarstvu trgovine. Naime, navode oni u dopisu, već na prvom sastanku Komisije za rešavanje prigovora fizičkih lica na području Centra za podršku garantovanom snabdevanju Niš, gde je Forum „dobio“ svog predstavnika, saopšteno je da su članovi komisije isključivo iz EPS Snabdevanja, te da je „ njihova nadležnost samo prigovor na račun, a da je sve ostalo u nadležnosti EPS Distribucije“.

  – Potrošač izjavljuje reklamaciju prodavcu-  onom koji mu izdaje račun, a u slučaju snabdevanja električnom energijom račun izdaje JP EPS Beograd, tako da je on je nadležan za rešavanje reklamacije. Ko će unutar tog preduzeća rešavati reklamaciju- da li EPS Distribucija ili EPS Snabdevanje je unutrašnja stvar samog preduzeća. Prebacivanje odgovornosti na onog ko nije prisutan, nerešavanje prigovora ili kršenje prava potrošača zbog toga spada u nepoštenu poslovnu praksu iz člana 17. Zakona o zaštiti potrošača, navodi se u dopisu Foruma Ministarstvu trgovine, na koje još nije bilo reakcije.

  foto: Medijska kutija

  Radnici distribucije su „nešto kidali, sastavljali, slikali“, a onda su nam rekli da nam je plomba oštećena

  I „kradljivci  struje“ kažu da njihovi prigovori na iznos navodnog duga ili isključenje struje zbog oštećene plombe, kao i zahtevi za privremeno priključenje koje su podnosili EPS Distribuciji, u najvećem broju slučajeva nisu rešavani ili nisu nailazili na pozitivan odgovor. EPS Distribucija često nije postupala ni po nalozima Agencije za energetiku koji su bili u njihovu korist, kažu. Sudovi su odbili više od dve trećine njihovih predloga za određivanje privremene mere- privremeno priključenje struje dok traje sudski postupak zbog isključenja, tvrde.

  Podršku su, kažu, dobili jedino u Centru za zaštitu potrošača Forum i Udruženom pokretu slobodnih stanara (UPSS). „Stanari“ su  zbog sumnja u masovnu zloupotrebu instituta neovlašćene potrošnje od strane EPS-a organizovali tribine i proteste ispred niške Elektrodistribucije, te upućivali niz dopisa nadležnima- od EPS-a, preko predsednika Srbije, do Evropske energetske zajednice.

  Svi iznose slične sumnje u regularnost utvrđivanja njihove neovlašćene potrošnje. Kažu da radnici EPS Distribucije na njihovim brojilima nisu našli magnet ili bilo koji drugi uređaj za smanjenje utroška struje, ali da jesu sami „nešto petljali“ oko brojila.

  Nišlija Radule Todorović kaže da je simtomatično da je njegova porodica ostala u mraku  nakon što je EPS Distribuciji podneo prigovor na julski račun u kojem je izrazio sumnju da mu je “strujomer neispravan i da mu neko krade struju”. Radnici EPS-a su im isključili struju 5.oktobra 2015. godine, a da im se nisu javili, niti ostavili bilo kakav dokument, iako je cela porodica bila u stanu.

  Mislili su, kaže on, da je u pitanju kvar, ali kad struja nije dolazila, otišli su u Elektrodistruibiciju, gde su „saznali“ da su je „neovlašćeno koristili“. Nakon što su prošli sve sudske instance- od Osnovnog do Ustavnog suda, nedavno su pokrenuli postupak pred Međunarodnim sudom u Strazburu. Prema dostupnim podacima, ovo je prva takva tužba građanina Srbije koji je od strane EPS Distribucije označen kao “kradljivac struje” i po tom osnovu isključen sa mreže.

  Njegov sugrađanin  Stjepan Folić  takođe tvrdi da je ostao bez struje nakon što je sam prijavio kvar na brojilu, koje se zapalilo, jer je staro i nebaždareno. Došli su, kaže, ljudi iz Distribucije i nešto “kidali, sastavljali, pa slikali”. Posle toga su mu rekli da je “neovlašćeno koristio struju”, a isključen je sa mreže u martu prošle godine.

  Nišlija Goran Golubović je ostao bez struje u decembru 2015. godine “po nalogu Direkcije za mere i dragocene metale”, a da, kako kaže, ekipa EPS Distribucije „nije ni došla da vidi brojilo“. Godinu i po dana ranije ”bila je vanredna kontrola” Distribucije koja je konstatovala da je državna plomba na brojilu u redu. Malo kasnije radnici Distribucije su dolazili ponovo, jedan od njih je “rasturio merno mesto, okretao plombu, pa onda sve to vratio”.

  – Isključeni smo u julu 2015. Pre toga je bila kontrola, rekli su nam da brojilo nije ispravno, i da to sredimo. Otišao sam u Nišstan, koji je bio zadužen za popravke brojila, ali su mi rekli da ne mogu ništa da urade. Uradili smo sve što su u Distribuciji tražili- platili navodnu neovlašćenu potrošnju, kupili brojilo, preveli stan sa dede i babe na suprugino ime, upisali ga u katastar. A onda, kada je trebalo da nam uključe struju, kazali su da pre toga  treba da platimo dug od čak 2.472.000 dinara, koji su napravili još deda i baba…- kaže Aleksandar Tasić.

  Ivan Ferlež, takođe iz Niša, kaže da je objekat u kojem živi isključen sa mreže u decembru 2016., uz obrazloženje da je Direkcija za mere i dragocene metale utvrdila da je državni žig na brojilu “izmenjenog fonta”. On je, kaže, obezbedio da se urade dva nezavisna veštačenja trasologa-eksperta za žigove, te da su oba utvrdila da je žig orginalan. Direkcija i EPS odbacili su ove izveštaje jer je po zakonu Direkcija jedina ovlašćena za utvrđivanje orginalnosti.

  – Kadija te tuži, kadija ti sudi… – kaže.

  Direktorka je rekla: Nemojte da nikad ne dobijete struju

  Naši sagovornici kažu da žive “strašno” i  „kao stoka“. Kuvaju na plin. Vodu za kupanje greju na terasi pa se “lončiraju” ili “kupaju u koritu, kao pre 60 godina”. Noću pale sveće, baterijske lampe ili akumulator, ali najčešće “legnu u devet”. Neki pune lap top u komšiluku, pa posle pogledaju vesti ili nešto pročitaju, tek da ne budu potpuno van sveta.

  – Kako može da se živi bez struje u 21. veku? Bili smo prinuđeni da iznajmimo stan. Iz konfornog trosobnog stana- za koji smo inače redovno plaćali struju, preselili smo se u iznajmljenu garsonjeru. Supruga i ja smo kao hronični bolesnici dodatno pogoršali zdravlje. O našem psihičkom stanju da i ne govorim. Ipak, od svega što nam je učinilo ovo bezumlje državnih institucija, najviše boli ugroženo dostojanstvo i osećaj nepravde…- kaže Todorović.

  Ferlež dodaje da mu je najteže bilo kada je bez struje trebalo negovati oca bolesnog od raka debelog creva, ali da su “uspeli da to po njega ipak bude dostojanstveno”.

  – Kada je otac umro, otišao sam u Eelektrodistribuciju da usmeno zatražim privremeno priključenje, ali me je obezbeđenje izbacilo, kaže on.

  – Kao što vidite, stariji sam čovek i težak dijabetičar. Ne vidim, ne čujem, isečen mi je prst zbog gangrene. Srčani sam bolesnik, sa bajpasom. Nemam gde da se okupam, leti nemam gde da čuvam insulin, jer mora da stoji u hladnom. Ne radim nigde, a sa mnom živi ćerka, inače nezaposlena i samohrana majka…- dodaje Folić.

  Petar Perić kaže da mu od penzije od 23.000 dinara, čak 15.000 dinara odlazi na dugovanja za struju koja plaća po sudskoj presudi, i za grejanje. Ipak, iako pokušava, ne uspeva da izmiri sve komunalne račune, pa mu „izvršitelji već kucaju na vrata“.

  – Meni moje ne daju, a za njihovo mi šalju izvršitelje- kaže.

  Aleksandar Tasić dodaje da nakon dve godine bez struje “deca pucaju, hoće da se isele”, žena mu prebacuje da je on kriv, a porodica mu se “raspada”.

  – U niškoj Elektrodistribuciji ima dobrih ljudi, ali nažalost i onih drugih. Direktorka za sanaciju gubitaka mi je u jednom trenutku rekla: Nemojte da nikada nemate struju- kaže Folić, uz zaključak:”Ali, njima se veruje, a meni ne”.

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi