• Od 145 lokalnih samouprava u Srbiji, LAP JE usvojila 81, a lokalno antikorupcijsko telo nadležno za praćenje primene tog plana formiralo samo njih 20, odnosno tek svaka sedma, kaže Vesna Torović, novinarka i istraživačica u projektu Medijske kutije „Lokalne samouprave protiv korupcije“
  • Ovakvi rezultati dobijeni su na uzorku od 118 gradova i opština koji su po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavili informacije i dokumentaciju
  • U grupi od 85 gradova i opština koji ni godinu  i po dana po isteku roka predviđenog Modelom LAP-a, koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, nisu usvojili LAP, a ni formirali takozvano Telo za praćenje primene LAP-a, nalazi se Beograd, u kojem živi četvrtina stanovnika Srbije, kao i Niš, koji je bio lider u institucionalnoj borbi protiv korupcije na lokalu
  • Zorica Miladinović, novinarka i menadžerka istraživanja, kazala je da lokalne samouprave u najvećem broju slučajeva nisu želele da odgovore zašto kasni usvajanje LAP-ova, ali da je deo njih „priznao“ da je razlog sopstveni „nedostatak ljudskih i finansijskih sredstava“ ili  „nedostatak kadrovskih kapaciteta“
  • Deo lokalnih samouprava je kao razlog za kašnjenje u formiranju tela za praćenje primene LAP-a naveo priličnu nezainteresovanost građana za ovu vrstu angažmana
foto: Media reform centar

Ni godinu i po dana po isteku roka skoro jedna trećina gradova i opština u Srbiji nije usvojila obavezni Lokalni antikorupcijski plan (LAP), pokazuje istraživanje Medijske kutije, čiji su rezultati predstavljeni danas u Nišu.

foto: Media reform centar

Istraživačica i novinarka Vesna Torović je kazala da je od 145 lokalnih samouprava u Srbiji LAP usvojila 81, a da je lokalno antikorupcijsko telo nadležno za praćenje primene tog plana formiralo samo njih 20, odnosno tek svaka sedma.

Ovakvi rezultati dobijeni su na uzorku od 118 gradova i opština koje su ovom internet portalu dostavile informacije i dokumentaciju zatraženu po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Torović je rekla da u grupu od 85 gradova i opština koji niti su usvojili LAP, niti formirali takozvano Telo za praćenje primene LAP-a, spadaju Beograd, u kojem živi četvrtina stanovnika Srbije, kao i Niš, koji je bio lider u institucionalnoj borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Ona je podsetila da je u Modelu LAP-a, koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, grad Niš je apostrofiran kao najpozitivniji primer u Srbiji, jer je još 2011. godine, u okviru projekta BIRODI-ja “Gradovi protiv korupcije”, usvojio lokalni antikorupcijski plan. Lokalni antikorupcijski forum (LAF), koji je od 2013. bio jedino funkcionalno lokalno antikorupcijsko telo u Srbiji, i starao se o primeni tog plana, naveden je kao  obrazac za „način izbora, organizacije i rada“ svih Tela za praćenje primene LAP-a.

foto: Media reform centar

Zorica Miladinović, novinarka i menadžerka istraživanja, kazala je da lokalne samouprave u najvećem broju slučajeva nisu želele da odgovore zašto kasni usvajanje LAP-ova, a da je deo njih „priznao“ da je razlog sopstveni „nedostatak ljudskih i finansijskih sredstava , „nedostatak kadrovskih kapaciteta“ ili „zauzetost nosilaca izrade LAP-a“.

Deo lokalnih samouprava je kao razlog za kašnjenje u formiranju tela za praćenje primene LAP-a naveo priličnu nezainteresovanost građana od integriteta za ovu vrstu angažmana.

– Opština Kučevo je, recimo, saopštila  da je tri puta raspisivala konkurs za članove takvog tela, ali da joj je pristigla samo jedna prijava. Osečina i Ljubovija su dva puta „uzaludno“ raspisivale konkurse na koje nije stigla nijedan prijava. Batočina, Kragujevac, Kosjerić ili Čajetina su raspisale po jedan konkurs na koji se niko nije javio- rekla je ona.

Uvajanje LAP-a i formiranje antikorupcijskih tela koja se staraju o njegovoj primeni je obaveza svih lokalnih samouprava po Akcionom planu za Poglavlje 23 koji je donela Vlada Srbije 2016.

Modelom LAP-a je predviđeno da LAP-ovi treba da budu usvojeni do 30. juna 2017. godine.


OBAVEZNOST, SANKCIJE I ŠTIKLIRANJE

– I ovo istraživanje je pokazalo da gradovi i opštine u Srbiji  ne razumeju u potrebnoj meri značaj institucionalne borbe protiv korupcije na lokalu, odnosno donošenja LAP-a i formiranja Tela za praćenje primene LAP-a. Ono sugeriše i da ne postoji neophodna politička volja, ali ni kapaciteti JLS da ovaj mehanizam u praksi „zaživi“- rekla je Zorica Miladinović.

Ona je š kazala da su rezultati još jedno upozorenje da bi u ovom procesu nešto sistemski trebalo menjati, a pre svega regulisati da usvajanje LAP-a i formiranje lokalnih antikorupcijskih tela bude obavezno, ignorisanje takve obaveze podložno sankciji, a monitoring ovog procesa redovan i institucionalan.

– To se može učiniti i kroz predstojeću izmenu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ili dopunu Modela Agencije- kazala je.Vesna Torović je dodala da su jedinice lokalne samouprave

(Tekst je realizovan u okviru projekta „Gradovi i opštine u Srbiji protiv korupcije“ koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja)

Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here