More

    Kolumna

    Rad i znanje nisu roba

    Automatizacija, robotizacija i kompjuterizacija su ostvareni ideal poslodavaca – to su „radnici“ koji ne postavljaju pitanje nadnice,...