More

  Državni revizor: Zatvor u Nišu prekršio više zakona u javnim nabavkama i isplati zarada

  • DRI je nedavno izrekla 14 preporuka KPZ-u Niš zbog kršenja više zakona u oblasti javnih nabavki, ostvarivanja i raspodele sopstvenih sredstava, kao i obračuna i isplate zarada zaposlenih u 2018. godini
  • Prema izveštaju DRI, ova ustanova je realizovala javne nabavke u iznosu od 13,29 miliona dinara koje su protivne Zakonu o javnim nabavkama ili Zakonu o budžetskom sistemu
  • DRI je konstatovao i da je zatvor u Nišu prikazao prihode sa drugih nivoa vlasti u iznosu od 5,74 miliona dinara kao sopstvene, dok je svoje prihode od kantina za osuđenike “umanjio” za 32,5 miliona dinara
  • Zatvor u Nišu je isplatio prekovremeni rad zaposlenima u iznosu od 2,81 milion dinara, čime je prekršio Zakon o radu i Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

  Državna revizorska institucija (DRI) je nedavno izrekla 14 preporuka Kazneno-  popravnom zavodu u Nišu (KPZ) zbog kršenja više zakona u oblasti javnih nabavki, ostvarivanja i raspodele sopstvenih sredstava, kao i obračuna i isplate zarada zaposlenih u 2018. godini.

  Prema izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja KPZ-a u prošloj godini, ova ustanova je realizovala javne nabavke u iznosu od 13,29 miliona dinara koje su protivne Zakonu o javnim nabavkama ili Zakonu o budžetskom sistemu.

  DRI je konstatovao i da je zatvor u Nišu prikazao prihode sa drugih nivoa vlasti u iznosu od 5,74 miliona dinara kao sopstvene, dok je svoje prihode od kantina za osuđenike “umanjio” za 32,5 miliona dinara.

  Ova ustanova je, takođe,  protivzakonito isplatila prekovremeni rad zaposlenima u iznosu od 2,81 milion dinara, čime je prekršila Zakon o radu i Zakon o platama državnih službenika i nameštenika.

  – Kazneno – popravni zavod u Nišu je izvršio nabavku dobara, usluga i radova bez sprovedenog odgovarajućeg postupka javne nabavke i nabavku istovrsnih dobara i usluga u ukupnom iznosu najmanje od 13,29 miliona dinara- navodi se u izveštaju.

  U njemu se precizira da je KPZ od Telekoma i Telenora Srbije nabavio usluge fiksne i mobilne telefonije i ostale usluge komunikacije u iznosu od najmanje 873.344 dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, što je protivno Zakonu o javnim nabavkama i Zakonu o budžetskom sistemu.

  Niški zatvor je, takođe, prekršio iste zakone i zbog toga što nije sproveo javnu nabavku za  pribavljanje poljoprivredne opreme vredne 921.740 dinara, kao i zbog toga što nije “sproveo odgovarajući postupak” za popravku različite opreme u iznosu od 981.343 dinara, već je takav posao  obezbedio kroz narudžbenice.

  DRI navodi da su ova dva zakona prekršena u iznosu od najmanje 833.962 dinara i prilikom  pojedinačnih nabavki rezervnih delova za vozila i specijalna vozila i servisa vozila, kancelarijskog materijala i pojedine stočne hrane.

  –  Zavod je sproveo dva odvojena postupka javne nabavke male vrednosti (rekonstrukcija električnih instalacija zgrade Uprave po projektnoj dokumentaciji i zamena dotrajalih električnih instalacija i opreme opšte namene u zgradi Deligrada) ukupno procenjene vrednosti 8.000.000 dinara, umesto jednog otvorenog postupka, i tom prilikom je isplatio 9.684.887 dinara- navodi se u izveštaju, uz zaključak da je time povređen Zakon o javnim nabavkama.

  Prema podacima DRI, zatvor u Nišu je prekršio Zakon o javnim nabavkama i tako što na Portalu javnih nabavki nije objavljivao obaveštenja o zaključenim ugovorima i okvirnim sporazumima sa 21 firmom iz Niša, Novog Sada, Beograda i drugih mesta u propisanom roku od pet dana od dana zaključenja.

  Ova ustanova nije poštovala taj zakon i zbog toga što nije sačinila pozive za podnošenje ponuda koji sadrže sve propisane elemente ili je sačinila konkursnu dokumentaciju koja ne sadrži istovetne podatke sa podacima navedenim u tim pozivima.

  KPZ na svojoj internoj stranici nije objavila interni akt za uređenje postupka javne nabavke, a članovi komisije nisu potpisivali izjavu kojom potvrđuju da u određenoj javnoj nabavci nisu u sukobu interesa, što je, takođe, protivno Zakonu o javnim nabavkama.

  – Kazneno – popravni zavod u Nišu nije od Uprave za izvršenje krivičnih dobio saglasnost na predlog o vrsti i obimu delatnosti. Zato je Zavod obavljao proizvodne i druge delatnosti bez saglasnosti Uprave za izvršenje krivičnih sankcija na predlog o vrsti i obimu tih delatnosti- navodi se u izveštaju DRI.

  U njemu se dodaje da je KPZ prihode od podsticaja u poljoprivredi u iznosu od 5.744.323 dinara-  što su transferi sa drugih nivoa vlasti, iskazao kao prihode iz sopstvene delatnosti. 

  Pri tom je manje iskazao sopstvene prihode od kantina lica lišenih slobode u iznosu od 32,50 miliona dinara.

  – Zavod je manje iskazao sopstvene prihode od prodaje robe licima lišenih slobode za 32.499.847 dinara jer nije preneo ukupno ostvarena sredstva od prodaje na podračun sopstvenih prihoda- navodi se u izveštaju, uz ocenu da je to suprotno  Uredbi o budžetskom računovodstvu.

  U njemu se dodaje da je niški KPZ  “zaposlenima na ime isplate prekovremenog rada za časove iznad ograničenja utvrđenih Zakonom o radu i Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika”.

  – Zavod je u toku 2018. godine zaposlenima na ime isplate prekovremenog rada za časove iznad zakonom utvrđenog ograničenja (za 5.095 sati više) isplatio najmanje 2.810.040 dinara (bruto)- precizira se.

  U izveštaju se navodi da KPZ u isplatnim listićima zaposlenima nije iskazao sve paramtre za utvrđivanje njihovih plata,

  KPZ, takođe, nije vodio na propisanom obrascu evidenciju “o dnevnoj prisutnosti na radu”.

  – Kazneno – popravni zavod u Nišu ne vodi na propisanom obrascu na dnevnom nivou prisutnost na poslu radno angažovanih i zaposlenih lica, odnosno vreme dolaska i odlaska sa rada, i da isti to potvrđuju svojeručno- navodi se, uz zaključak da su time prekršene odredbe Zakona o evidencijama u oblasti rada.


  422 ZAPOSLENA, 1600 OSUĐENIKA

  U izveštaju DRI se navodi da je  u niškom KPZ zaposleno 422 ljudi, od kojih 376 njih na neodređeno, a 46 na određeno vreme.

  Prema javno dostupnom podacima, u ovoj ustanovi broj usuđenika varira od 1.000, koliko je bilo pre tri godine, do 1.600, u martu ove godine.

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi