More

  DOK ITALIJA UVELIKO OBEŠTEĆUJE OBOLELE VOJNIKE NAKON BORAVKA NA KOSOVU, SRBIJA NIJE NI POČELA DA SE BAVI POSLEDICAMA UPOTREBE OSIROMAŠENOG URANIJUMA U NATO BOMBARDOVANJU

  • Danica Grujičić, načelnica Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, kazala je da „ima naznaka“ da će država uskoro formirati Koordinaciono telo za utvrđivanje posledica bombardovanja SRJ u kojem je korišćen osiromašeni uranijum
  • Pravni tim, sastavljen od domaćih i svetskih advokata, priprema tužbe za naknadu štete građanima Srbije obolelim ili preminulim od kancera nakon što su bili izloženi osiromašenom uranijumu, koje će biti podnete pred nacionalnim sudovima 19 članica NATO koje su bombardovale SRJ
  • Društvo Srbije za borbu protiv raka: „U Srbiji se karcinom pojavljavljuje 2,5 puta više od svetskog proseka. Posebno zabrinjava što se osim osiromašenog uranijuma u bombardovanju koristio i plutonijum, koji se nalazi u nuklearnim elektranama“
  • Epidemiolog Zoran Radovanović: „U Srbiji nema povećanog oboljevanja od raka, osiromašeni uranijum ga ne izaziva, a njegove štetne efekte preuveličavaju ’neznalice i prevaranti’“
  • Istražna komisija italijanskog parlamenta prošlog meseca objavila zaključak da „postoji jasna veza između izlaganja osiromašenom uranijumu i obolevanja od najtežih bolesti italijanskih vojnika koji su bili u misijama na Kosovu, u Bosni, Iraku i Avganistanu“.
  • Italijanski sudovi su do sada su doneli 43 presude u kojima se nalaže isplaćivanje milionskih odšteta italijanskim vojnicima koji su učestvovali u mirovnim misijama na Kosovu i drugim teritorijama

  foto: m.k.

  Ima naznaka da će država sledeće sedmice formirati Koordinaciono telo u kojem će biti stručnjaka različitih profila koji će nastojati da utvrde posledice bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine u kojem je između ostalog korišćena municija sa osiromašenim uranijumom, rekla je prošle sedmice Danica Grujičić, načelnica Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

  Grujučić  je kazala da bi u sastavu Koordinacionog tela trebalo da se nađu lekari, hemičari, biolozi, ekolozi, inženjeri poljoprivrede i ostali stručnjaci, koji će pokušati da daju odgovor na ovo komplikovano pitanje. Ukoliko oni ponude dovoljno dokaza da između ovakvog bomardovanja, sa jedne strane, i pojačanog oboljevanje od najtežih bolesti i ugrožavanje životne sredine, sa druge strane, postoji direktna veza, država će moći da podigne tužbu protiv odgovornih, kazala je ona.

  Sedmica koju je Grujičić najavila ističe, a Koordinaciono telo nije formirano. Uprkos nedostatku iole temeljnih istraživanja, analiza i dokaza o tome u kojoj meri je osiromašeni uranijum uzrok evidentnog porasta kancera u Srbiji, stručna i druga javnost je „uspela“ da se po tom pitanju oštro podeli. Nedostatak sistemske akcije i ozbiljnih dokaza, te višak ostrašćenosti na ovu temu, „uklapa“ se u neslavnu činjenicu da u Srbiji ni 19 godina nakon NATO bombardovanja nisu otklonjene fizičke posledice bombardovanja, pa ni utvrđen tačan broj žrtava i povređenih.

  Ne želeći više da čeka na akciju države, nekolicina domaćih advokata napravila je Pravni tim, kojem se sada priključuju i advokati iz sveta, čiji je zadatak da prikupi dokaze o direktnoj povezanosti između bombardovanja osiromašenim uranijumom i porasta malignih bolesti u Srbiji, u cilju podizanja tužbi u ime žrtava. Prema njihovom planu, oboleli od kancera ili porodice preminulih od ovih bolesti, a koji su bili direktno izloženi dejstvu osiromašenog uranijuma, zahtevaće naknadu štete od 19 država članica NATO koje su učestvovale u bombardovanj SRJ pred njihovim nacionalnim sudovima.

  Statut NATO ne predviđa odgovornost država članica za štetu nanetu trećim državama i njihovim građanima

  foto: privatna arhiva

  – Od 17. do 19. juna u Nišu će biti održana međunarodna stručna konferencija na kojoj ćemo pokušati da nađemo odgovor na ključno pitanje: da li su nacionalni sudovi članica NATO koje su učestvovale u bombardovanju SRJ nadležni za postupanje po tužbama obolelih građana Srbije. Do sada su se, naime, nacionalni sudovi tih država, pre svega sudovi Nemačke, proglašavali nenadležnim za postupanje po tužbama stranih državljana koji su tražili naknadu štete zbog posledica bombardovanja- kaže za Medijsku kutiju Srđan Aleksić, šef ovog Pravnog tima.

  Aleksić dodaje da Statut NATO ne predviđa odgovornost država članica za štetu koju koju su svojim intervencijama naneli građanima trećih država, pošto je, kako kaže, Alijansa bila koncipirana kao odbrambeni, a ne intervencionistički savez.

  – Mi smatramo da nadležnost nacionalnih sudova treba tražiti u njihovim ustavima i zakonima, pošto svaka država predviđa odgovornost svojih građana za štetu koju su učinili trećim državama, odnosno građanima trećih država- kaže on.

  Aleksić još kaže da je počelo formiranje Saveta u više gradova Srbije, u kojima su pravnici, lekari i građani. Saveti će pomagati Pravnom timu u prikupljanju medicinske dokumentacije i ostalih dokaza  koji povezuju teško oboljevanje i umiranje građana sa činjenicom da su kao borci bili u zonama bombardovanim osiromašenim uranijumom, ili kao građani žive u takvim sredinama. Većina saveta biće na jugu Srbije, gde je bačeno najviše ovakve municije, kaže.

  On je svestan da neće biti jednostavno dokazati ovakvu uzročno- posledičnu vezu, tim pre što je zvanična medicina povodom takve „veze“ veoma skeptična.

  – Ipak, uvereni smo da ćemo prikupiti dokaze koji takvu vezu potvrđuju. Njih, nažalost, ima više nego dovoljno. Recimo, samo deset dana pred potpisivanje Kumanovskog sporazuma, kada se prilično pouzdano znalo da će bombardovanje prestati, NATO je intenzivno gađao osiromašenim uranijumom jug Srbije. Tada je pogođen televizijski repetitor na Pljačkovici  iznad Vranja, a sedam od osam radnika vranjskog Vodovoda, koji su neposredno posle bombardovanja ograđivali teren na kojem je NATO bacio više od 1.500 projektila, umrlo je od kancera. I osmi član ove ekipe oboleo je od raka i trenutno je na lečenju- kaže Aleksić.

  On dodaje da se danas u vranjskom domu zdravlja dnevno registruju po dva pacijenta obolela od raka, a da u Pčinjskom okrugu više od šest hiljada ljudi boluje od te bolesti. U selima Reljan, Bratoselce i Borovec kod Bujanovca, koji su bombardovani u isto vreme kada i Pljačovica, ljudi masovno oboljevaju od kancera, a došlo je i do pomora stoke koja je pasla travu nakon udara. Veterinari se zabeležili rađanje teleta sa dve glave ili prasića sa dve glave i više nogu…

  Genetske promene, spontani pobačaji, anomalije…

  I drugi zagovornici „škole mišljenja“ o katastrofalnom dejstvu osiromašenog uranijuma na zdravlje ljudi ističu da on, a pre svega uranijumska prašina, mogu da izazovu ozbiljan porast malignih oboljenja- prioritetno raka pluća, štitine žlezde, organa za varenje i leukemije. U Srbiji se svake godine registruje oko 30.000 novoobolelih od različitih vrsta maligniteta, a stopa rasta se povećava za tri odsto, što je „značajno više“ nego u zapadnoj Evropi.

  Predsednik Društva Srbije za borbu protiv raka, Slobodan Čikarić, rekao je novinarima da je „stopa umiranja od raka u Srbiji dostigla sam vrh stope smrtnosti od te bolesti u Evropi, što je delom posledica NATO bombardovanja“. Prema podacima iz 2014. godine, u Srbiji se karcinom pojavljavljuje 2,5 puta više od svetskog proseka, a na području Kosova, koje je bilo izloženo najvećoj količini zračenja, te godine je bilo 50 odsto više obolelih od raka u odnosu na 2013.

  Čikarić je ovakve podatke objasnio činjenicom da od trenutka izloženosti osiromašenom uranijumu do kliničke manifestacije malignog tumora treba da prođe latentni period od oko 15 godina, što se u Srbiji dešava od 2014. do danas. Od 2006. godine u našoj zemlji registrovana je „eksplozija leukemija i limfoma“, pošto se tada završio latentni period koji za ove bolesti traje sedam i po godina.

  – Ono što dodatno zabrinjava jeste da se osim osiromašenog uranijuma u bombardovanju koristio i Plutonijum 239, koji se upotrebljavao i za izradu američkih atomskih bombi. Baciti osiromašeni uranijum na stanovništvo je zločin, a ako se u njemu nađe i plutonijum, to je zločin pojačan deset puta- istakao je on.

  foto: facebook profil

  Danica Grujičić je dodala da su svetska laboratorija i švajcarska laboratorija, nezavisno jedna od druge, dokazale da u oružju sa osiromašenim uranijumom postoje tragovi plutonijuma koji se nalazi samo u nuklearnim elektranama.

  – Oni su namerno bombardovali hemijska, naftna i elektro-postrojenja, pošto su tačno znali koja količina jako opasnih toksičnih sredstava postoji. Sve to je otišlo u vazduh, vodu i zemlju…- rekla je ona.

  Stručnjaci koji osiromašenom uranijumu pripisuju poguban uticaj dodaju da on utiče i na genetske promene, poremećaje centralnog nervog sistema, povećan sterilitet kod oba pola, pa i psihičke poremećaje. Ovaj toksični hemijski element dovodi do „smanjenog zatrudnjivanja“, a povećanja broja spontanih pobačaja, degerenativne trudnoće i dece rođene sa različitim sindromima i anomalijama.

  Osiromašeni uranijum bacan samo na uskom i nenaseljenom području, a rak izaziva čitav niz drugih faktora

  Oni koji smatraju da se alarmatni podaci o oboljevanju stanovništva Srbije od raka ne mogu prioritetno vezivati za osiromašeni uranijum, ističu da do toga može dovesti čitav niz faktora. Na povećano oboljevanje utiču starost stanovništva, siromaštvo, nezaposlenost, nizak nivo zdravstvene zaštite, nedovoljna zdravstvena preventiva, stres…

  Zoran Radovanović, epidemiolog i predsednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, jedan je od najglasnijih zagovornika stava da „u Srbiji nema povećanog oboljevanja od raka“, te da ga „osiromašeni uranijum ne izaziva“. On smatra da su oni koji „štetne efekte osiromašenog uranijuma preuveličavaju do besmisla“ zapravo „neznalice i prevaranti“.

  – Posebno je otužno njihovo verovanje da je latentni period između izloženosti i obolevanja za sve isti, poput plamena sveće, pa su „eksploziju“ raka predviđali 2006., zatim 2014., da bi ovih dana odlučili da sudnji trenutak dolazi 2019., na 20. godišnjicu bombardovanja, kada broj obolelih od raka naglo treba da se udvostruči, sa današnjih oko 35.000 na  „više od 70.000“- naveo je on u otvorenom pismu u listu Danas.

  Radovanović je naveo da je, prema podacima Registra za rak Instituta „Batut“, kada se uzmu u obzir „kvalitet podataka i karakteristike populacije“, trend raka „u skladu sa očekivanjima za zemlju poput Srbije, u takozvanoj  trećoj fazi epidemiološke tranzicije“.

  NATO je koristio municiju sa osiromašenim uranijumom „na vrlo uskom graničnom pojasu prema Kosovu, blizu Preševa, a južno od Bujanovca“, što su  nenaseljena i nepristupačna područja, odakle je „zagađeni sloj zemljišta, po mnogima nepotrebno, skinut i deponovan u Institutu Vinča“. U centralnoj Srbiji i Vojvodini osiromašeni uranijum nije korišćen, kazao je on.

  – Vetar u leđa ‘katastrofičarima’ dale su svojevremeno vesti da su šestorica nemačkih i još više italijanskih vojnika obolelih od raka posle boravka na Kosovu. Ispostavilo se, međutim, da rak dobijaju i vojnici koji tamo nikada nisu bili, pa kada su obavljena poređenja, zaključeno je da veterani ređe dobijaju rak od svojih parnjaka koji su ostali u kasarnama van Kosova- naveo je.

  Radovanović je dodao da je radioaktivnost osiromašenog uranijuma minimalna upravo zato što mu je poluživot duži od četiri milijarde godina. NATO bombardovanje ovom municijom, zato, povećava ukupnu radioaktivnost terena za manje od pet odsto. Alfa čestice koje emituje uranijum ne mogu da prodru kroz list papira, niti kroz površni sloj kože, a 99,5 odsto ovog elementa samo prođe kroz creva u neizmenjenom obliku. Zato se štetni efekti ovog elementa prevashodno vezuju za prodor gelera u telo ili za boravak u krugu od nekoliko desetina metara oko eksplozije, uz udisanje nastalih čestica i para.

  – Vezu između osiromašenog uranijuma i raka odbacuju i Svetska zdravstvena organizacija, Međunarodna agencija za istraživanje raka, američki centri za sprečavanje i suzbijanje bolesti, i slično- dodao je on, podsećajući da se osiromašeni uranijum ugrađuje u leteće jedrilice, a da ga je „svaki Boing 747-100 sadržavao donedavno u količini od oko jedne tone“. Sam uranijum ima široku primenu u svakodnevnom životu, od izrade fotografija do pojačanja sjaja zuba u stomatologiji.

  Italijanski i britanski vojnici na Kosovu primenjivali zaštitne mere, ostali neinformisani o rizicima „Balkanskog sindroma“

  Istražna parlamentarna komisija, nacionalno pravosuđe, kao i ne mali broj stručnjaka u Italiji, međutim, ima bitno drugačiji stav od domaćih stručnjaka koji negiraju poguban uticaj uranijuma na zdravlje. Istražna komisija italijanskog parlamenta objavila je prošlog meseca zaključak u kojem se navodi da „postoji jasna veza između izlaganja osiromašenom uranijumu i obolevanja od najtežih bolesti italijanskih vojnika koji su bili u misijama na Kosovu, u Bosni, Iraku i Avganistanu“.

  Prema izveštavanju pojedinih medija, o zaključku italijanske Istražne komisije uskoro bi trebalo da raspravlja parlament te države, u cilju usvajanja zakona kojim bi se propisao način definisanja kompenzacije za obolele i preminule italijanske vojnike koji su bili u mirovnim misijama na teritorijama na kojima je korišćen osiromašeni uranijum. Italijanske vlasti za sada ćute o zaključku, izuzev Ministarstva odbrane, koje je negodovalo, a iz čijeg bi budžeta, inače, trebalo da budu isplaćivane naknade vojnicima.

  Zaključak istražne parlamentarne komisije u skladu je sa predhodno donetim presudama italijanskih sudova u kojima se nalaže isplaćivanje odštete italijanskim vojnicima koji su učestvovali u mirovnim misijama na Kosovu i drugim teritorijama, a potom se razboleli ili preminuli od kancera. Prema dostupnim podacima, do sada su donete 43 takve presude, od kojih je 13  postalo pravosnažno , tako da su oboleli vojnici ili porodice preminulih dobili milionske odštete.

  Prve pravosnažne i izvršne presude, u koje je Medijska kutija imala uvid, doneli su 2010. i 2011. godine sudovi u Napulju i Kaljariju.Tim presudama se bivšem italijanskom vojniku Vinćenci Bjondi koji je boravio na Kosovu za vreme i nakon NATO bombardovanja, a posle toga oboleo od papilarnog tiroidnog karcinoma, kao i članovima porodice vojnika Valerija Aleksandrea Melisa, koji je takođe bio na Kosovu, a nakon toga preminuo od Hočkinovog limfoma, određuje naknada štete od strane države. U obrazloženju presuda navodi se da je njihova bolest „posledica izloženosti osiromašenom uranijumu“.

  Svakom od roditelja preminulog Melise dosuđeno je, recimo, po 233.776,31 evra, a njegovom bratu i sestri po 58.444,08 evra. Ocena da je Melisa u svakodnevnom izvršavanju zadataka na Kosovu „bio izložen uticajima i zračenjima poznate štetnosti” potkrepljena je stručnim izveštajem i analizama naučnice Antoniete M. Gati. U ovim presudama se konstatuje i da je u tom trenutku 513 italijanskih vojnika, uz još 45 preminulih, „prijavilo patološke promene  vezane za izloženost osiromašenom uranijumu koji je NATO masovno koristio na Balkanu“, a sve to naziva se „balkanskim sindromom“.

  – Uprkos rizicima, nikakve zaštitne mere nisu primenjene, niti su vojnici iz italijanskog kontingenta bili informisani o posebnim opasnostima kojima su mogli biti izloženi, za razliku od kontigenata iz savezničkih zemalja. Drugi kontingenti, naročito oni iz SAD i Ujedinjenog kraljevstva, ne samo da su primenili odgovarajuće mere, već su obavestili i saveznike o rizicima i preporučili usvajanje identičnih mera predostrožnosti- navodi se u presudi za naknadu štete članovima poorodica vojnika Melise.

  Bačeno 15 tona osiromašenog uranijuma i nepoznata količina plutonijuma

  foto: aleksinac.net

  Prema dostupnim podacima, na SRJ je tokom 78 dana bombardovanja bačeno  izmežu 11 i 15 tona osiromašenog uranijuma, nepoznata količina plutonijuma i 25 tona baruta. Avioni NATO poleteli su 36.219 puta i potrošili 367 miliona litara kerozina, što je uticalo na pojavu ozonske rupe na prostoru Srbije i Crne Gore.

  NATO je izvršio 2.300 vazdušnih udara na 995 objekata širom zemlje, a 1.150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona. Lansirao je 1.300 krstarećih raketa i izbacio je 37.000 „kasetnih bombi“, od kojih je poginulo oko 200 osoba, a ranjeno više stotina.

  U Izveštaju UNEP (telo UN za zaštitu životne sredine) gradovi Bor, Kragujevac, Vranje, Pančevo i Novi Sad proglašeni su ekološkim crnim tačkama u Evropi. Institut za energiju i istraživanja životne sredine (IEER) u Merilendu (SAD) saopštio je da su NATO bombardovanja SRJ oslobodila u životnu sredinu značajnu količinu toksičnih supstanci, te da su civili koji žive u okolini ciljeva „izloženi velikom riziku po zdravlje od zagađivača u vazduhu, zemljištu, vodi i hrani“.

  U bombardovanju Srbije, po procenama Vlade, poginulo je oko 2.500 ljudi, od kojih 89 dece, a ranjeno je i povređeno više od 12.500 osoba. Ukupna materijalna šteta tada je procenjena na 100 milijardi dolara. Uništeno je i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 kilometara puteva i 595 kilometara pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dečjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture. Oštećena su 44 mosta, a 38 mostova potpuno razoreno.

  Zašto bi građani Srbije bili građani drugog reda?

  – Jedan oboleli engleski vojnik već je dobio presudu u svoju korist, a sudski sporovi u vezi sa uticajem osiromašenog uranijuma na oboljevanje vojnika od raka vode se i u Nemačkoj i Holandiji. Zašto bi građani Srbije bili građani drugog reda u odnosu na druge građane Evrope, te lišeni prava na naknadu štete koja bi između ostalog omogućila njihovo kvalitetno lečenje?- kaže advokat Aleksić.

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi