More

  DIREKTOR BIRODIJA : LOKALNE SAMOUPRAVE PRAVE LOKALNE ANTIKORUPCIJSKE PLANOVE DA SE NE BI BORILE PROTIV KORUPCIJE

  • U Srbiji ne postoji suštinska borba protiv korupcije, iako je to važno pitanje za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.
  • Samo u 10 od 145 gradova i opština formirana su lokalna antikorupcijska tela, ali suprotno modelu Agencije za borbu protiv korupcije, kazao je Zoran Gavrilović iz BIRODI-ja.
  • Prema podacima iz istraživanja BIRODI-ja u 22 lokalne samouprave nije ni počeo proces izrade lokalnih antikorupcijskih planova(LAP)..
  • Model niškog LAP-a Agencija za borbu protiv korupcije prihvatila JE kao obrazac za izbor, organizaciju i rad svih budućih lokalnih antikorupcijskih tela u Srbiji, kazala je ona.
  • Ona je naglasila da su, uprkos tome, pojedini članovi Radnog tima koje je predložio Grad zagovarali tezu da Model LAP-a predstavlja „samo okvirni orijentir i da se njegove vrednosti i principi „i ne moraju poštovati“.
  • Miladinovićeva je konstatovala da Niš nije primenjivao Lokalni plan za borbu protiv korupcije već LAF.

  Suštinska borba protiv korupcije u Srbiji ne postoji, kao  ni politička volja da se ona na taj način vodi, iako se vlast u Srbiji uglavnom verbalno i kroz „pokazna hapšenja“ zaklinje da je borba protiv korupcije njen prioritet, a EU takvu borbu smatra gotovo podjednako važnim uslovom za pridruživanje Srbije kao što je to pitanje rešavanje problema Kosova, zaključeno je na sinoćnoj tribini „Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije”.

  foto: Vesna Torović

  -Sve lokalne samouprave su bile u obavezi da do  30.juna 2017. godine  izrade lokalne antikorupcijske planove i da formiraju telo koje će sprovoditi taj plan,ali  samo u 10 od 145 gradova i opština,na ovaj ili onaj način,  suprotno modelu Agencije za borbu protiv korupcije ,napravjena su neka tela, a planovi su najčešće prepisani-saopštio  je Zoran Gavrilović, direktor  Biroa za društvena istraživanja(BIRODI

  Gavrilović  je ocenio da prilikom formiranja lokalnih antikorupcijskih planova (LAP)I tela za borbu protiv korupcije u Srbiji “imamo svojevrsni  sukob interesa, jer lokalne samouprave prave planove da se ne bi borile protiv koripcije“.

  Istraživanje BIRODI-ja o procesu formiranja LAP-ova I antikorupcijskih tela

  -Tokom 2017. godine BIRODI je sproveo online istraživanje i na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja dobijeni podaci iz (samo) 56 lokalnih samouprava govore da u 22 lokalne samouprave nije započeo proces izrade LAP-a. U 15 je doneta odluka o formiranju Radne grupe, a u 10 je završena i usvojen LAP. U svakoj desetoj lokalnih samouprava, koja nam je odgovorila, doneta je odluka o izboru Radne grupe, a u četri je izrada LAP-a u toku. Nijedan grad ili opština koja nam je dostavila informacije o (ne)izradi LAP, nije izabrala lokalno telo za borbu protiv korupcije-naveo je on na tribini koju je organizovao BIRODI I Centar za integritet.

  On je podsetio da model formiranja antikorupcijskih tela u lokalnim samoupravama predviđa spisak mera i formiranje tela.

  -U proces izrade LAP-ova  mora da bude uključena lokalna samouprava, civilno društvo, mediji, univerzitet…Analiza pokazuje da  lokalne planove prave same lokalne samouprave bez prisustva medija, civilnog društva, bez ljudi koji su zaduženi  za borbu protiv korupcije-kazao je Gavrilović.

  Prema njegovim rečima, u pojedinim planovima ne postoje sankcije, ako se ne izvrše obaveze.

  -U planovima nisu predviđena sredstva za istraživanje i analize. Najbolji primer je kad opština od 10.000 građana prepiše LAP od  Niša. Moramo da se izborimo da u LAP-ovima  budu  ljudi od integriteta na lokalnom nivou, koji imaju jasne kliterijume u borbi protiv korupcije-rekao je direktor BIRODI-ja.

  On je naveo da  su Požarevcu u lokalno antikorupcijsko telo izabrani finansijeri SNS-a, što je suprotno duhu Modela Agencije.

  -U Kuršumliji su u tročlanoj Komisiji za izbor članova lokalnog antikorupcijskog tela svi iz lokalne samouprave, što Model zabranjuje, propisujući da većinu u toj komisiji moraju da čine članovi koji nisu iz lokalne samouprave. Jedan od članova te Komisije je, čak, fiktivni radnik opštinske uprave, koga “zaposleni ne znaju”-precizirao je Gavrilović.

  Kako je Niš od lidera postao luzer u borbi protiv korupcije

  Zorica Miladinović, koordinatorka Lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu (LAF) u ostavci ocenila  je da je „ Niš od lidera postao luzer u borbi protiv korupcije“.

  foto: Vesna Torović

  -Niš je jedan od nekoliko gradova u Srbiji koji je još 2011. godine usvojio Lokalni plan za borbu protiv korupcije, a jedini grad u Srbiji koji je taj plan u kontinuitetu primenjivao.Jedino je u  Niš  2013. godine imao funkcionalni LAF, kao doista samostalno i nezavisno gradsko telo koje brine o promeni tog Plana, a koje je realizovalo veliki broj mera iz tog Plana, predlagalo sistemska rešenja, bavilo se konkretnim korupcionaškim slučajevima, pokretalo postupke pred nadležnim državnim organima i slično-rekla je Miladinovićeva.

  Ona je podsetila da su ove činjenice ušle su i u Model LAP-a, koji je uradila Agencija za borbu protiv korupcije, a na osnovu kojeg svi gradovi i opštine u Srbiji treba da izrade svoje LAP-ove.

  – Niš je istaknut kao pozitivan primer, a „praksa i iskustvo LAF-a Niš“ navedeni su kao obrazac za izbor, organizaciju i rad svih budućih lokalnih antikorupcijskih tela u Srbiji-konstatovala je koordinatorka LAF-a.

  Ona je  naglasila da Niš danas nije lider već “ponavljač”  u borbi protiv korupcije.

  -Niš kasni godinu dana sa usvajanjem LAP-a.Radno telo za izradu LAP-a do sada nije usaglasilo i usvojilo ni nacrt budućeg LAP-a, a posle toga sledi javna rasprava, predlog LAP. Postupak donošenja LAP-a je zamro/umro. Formiranje novog lokalnog antikorupcijskog tela grada Niša nije ni na vidiku, a po sadašnjem iskustvu u ovom procesu nije sigurno ni da će biti samostalno, nezavisno i autonomno u radu, što predviđa Model Agencije za borbu protiv korupcije, i to na osnovu iskustva ovog LAF-a-navela je Miladinovićeva.

  Prema njenim rečima, LAF je još sredinom juna prošle godine podsetio Grad da Model Agencije predviđa da gradovi i opštine u Srbiji treba da usvoje LAP-ove do 30. juna te godine.

  -Uprkos našem upozorenju gradonačelnik Niša Darko Bulatović je tek mesec dana kasnije (24. jula) doneo Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana. U Rešenju je navedeno da se RT sastoji od 19 članova, od kojih je osam iz jedinice lokalne samouprave, dva su predstavnici nevladinog sektora (Nacionalne koalicije za decentralizaciju i PROTEKTE), jedan je predstavnik Univerziteta Niš, jedan je predstavnik medija (City radija), a sedam su predstavnici LAF-a-kazala je ona.

  Miladinovićeva je precizirala da je taj radni tim je imao samo dva kolektivna sastanka, a formirano je 17 radnih podgrupa koje su radile nacrte 17 oblasti LAP-a koje predviđa Model LAP-a.

  -Predstavnici LAF-a u RT su u potpunosti izradili nacrte pet oblasti od ukupno 17 Oblasti koje su predviđene Modelom LAP-a. Učestvovali su u radu deset radnih podgrupa za izradu nacrta Oblasti od ukupno 17 takvih podgrupa. Davali su predloge izmena i dopuna nacrta sedam Oblasti od ukupno 17 Oblasti koje su predviđene Modelom LAP-a.-rekla je ona.

  Koordinatorka LAF-a u ostavci naglasila je da, iako su dostavili niz akata I dokumenata, koji su mogli poslužiti za izradu LAP-a, su svi njihovi predlozi odbijeni.

  Najveći problem u radu LAF-a  Niš

  Miladinovićeva je istakla da su imali mnogo problema u radu,a jedan od najvećih  je I to da su pojedini članovi Radnog tima koje je predložio Grad zagovarali su stav da Model LAP-a predstavlja „samo okvirni orijentir i da se njegove vrednosti i principi „i ne moraju poštovati“, te iznosili ocene da su neka rešenja u Modelu LAP-a “nezakonita“. 

  Koordinator Radnog tima, inače gradonačelnik Niša, nije prisustvovao nijednom sastanku, te nije ni  učestvovovao u radu tima. Koordinator, tako, nije odgovorio ni na naš zvanični predlog da u sastavu Radnog tima ne mogu biti osobe kojima su izrečene sankcije ili se protiv njih vodi postupak pred sudskim organima ili Agencijom za borbu protiv korupcije zbog krivičnih dela sa elementom korupcije, odnosno zbog kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji mu je dostavljen početkom oktobra prošle godine, a nakon toga više puta ponavljan-rekla je ona.

  Jedan od najvećih problema, prema njenoj oceni, je što se Služba za poslove Gradskog veća, koja nije član Radnog tima i nema aktivnu legimitimaciju da učestvuje u izradi LAP-a, kroz svoje „pravne komentare“ suštinski mešala u proces izrade.

  -Služba se pozivala  pri tom na nepoštovanje nekih od najvažnijih rešenja u Modelu LAP-a, odnosno na selektivno poštovanje Modela, i to na način koji odgovara lokalnoj vlasti, a snižava standarde u institucionalnoj borbi protiv korupcije.Služba je navela da buduće lokalno antikorupcijsko telo ne bi trebalo da izriče opomene, pokreće postupke za razrešenje funkcionera i pokreće postupke pred nadležnim organima, što su predstavnici LAF-a u RT predložili-rekla je ona.

  Najveći problem je,dodala je ona, I to što je Služba navela da u LAP-u ne  treba da stoje kriterijumi za izbor članova lokalnog antikorupcijskog tela. (ne javni funkcionerim, ne stranački funkcioneri, ne radno angažovani u lokalnoj samoupravi, ne osudjivani ili da se protiv njih ne vodi postupak za krivična dela sa elementom korupcije).

  -To znači da bi sutra u lokalno antikorupcijsko telo mogao da bude izabran gradonačelnik, ili funkcioner koji je osuđen za korupciju-ocenila je ona.

  Miladinovićeva je konstatovala da je Niš postao “ponavljač” jer još uvek aktuelni Lokalni plan za borbu protiv korupcije nije primenjiao Grad već LAF.

  -Grad najčešće nije poštovao preporuke, sugestije, prozivke, kritike LAF-a. Nije mu obezbedio ni osnovne uslove za rad, kao što je kancelarija za pravnu podršku građanima. To se sada samo nastavilo, na drugi način i drugačijim sredstvima.  Sada su ignorisali rokove, predloge LAF-a… Nema političke volje. Borba protiv korupcije je propagandna, selektivna, verbalna, papirnata-ocenila je ona.

  Organizatori tribune pozvali su na tribinu svih 19 članova Radnog tima za izradu niškog LAP-a, među kojima su gradonačelnik Niša Darko Bulatović, zamenik gradonačelnika Miloš Banđur, predsednik Skupštine Rade Rajković, ali niko od njih, kao ni drugih članova RT, nije došao. LAF je, inače, u tom RT imao sedam svojih predstavnika. Oni su sredinom marta ove godine podneli kolektivnu ostavku zbog kašnjenja, blokiranja i niza problema u procesu donošenja novog LAP-a.


  GAVRILOVIĆ: KO SU ČLANOVI RADNIH GRUPA ZA IZRADU LAPA-A

  -Od ukupno 179 članova Radnih grupa u 34 lokalne samouprave 72 su bili zaposleni u gradskoj/opštinskoj upravi, 19 su bili zamenici i pomoćnici gradonačenika i predsednika opštine, 17 su bili članovi gradskog i opštinskog veća , dok su 14 iz skupštine grada/opštine, a pet su odbornici-saopštio je Zoran Gavrilović.

  Prema njegovim rečima, u devet od 34 lokalne samouprave, koje su započele proces, ispoštovana je obaveza iz Modela o uključivanju organizacija civilnog civilno društva, profesionalnih udruženja, stručnjaka van lokalne samouprave za oblasti koje LAP tretira, novinara i uzbunjivača u kreiranje LAP-a.

  -Prema podacima koje smo sakupili, u devet gradova 15 predstavnika civilnog društva su bili članovi Radnih grupa za izradu LAP-a-naveo je on.

   

  (Tekst je realizovan u okviru projekta „Gradovi i opštine u Srbiji protiv korupcije“ koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja).

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi