More

  DA LI JE GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO U “SLUČAJU AERODROM” IZVRŠILO SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU DA ŠTITI INTERESE I IMOVINU GRADA ?

  • Četiri nevladine organizacije koje čine Inicijativu “Ne damo niški aerodrom” zatražile su od Pravobranilaštva grada Niša da pokrene upravni spor kako bi se poništile tri odluke Skupštine grada kojima su besplatno prenesena osnivačka prava, udeli i građevinsko zemljište Aerodroma “Konstantin Veliki” sa Grada na Republiku
  • U predlogu Inicijative Pravobranilaštvu ocenjuje se da je prilikom donošenja tih skupštinskih odluka “prekršen niz zakona i gradskih akata, na štetu javnog interesa, imovine grada i građana Niša”
  • U predlogu se navodi da je tim odlukama Gradu pričinjena šteta od najmanje 8,4 milijarde dinara, kolika je vrednost Aerodroma “Konstantin Veliki” i javnog preduzeća „Aerodrom Niš“
  • Zakon o pravobranilaštvu propisuje da je ono dužno da “obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa” jedinice lokalne samouprave
  • Gradsko pravobranilaštvo nekoliko dana ne odgovara na pitanja novinara na osnovu kojeg pravnog akta i argumentacije nije reagovalo na gradske odluke da se Niški aerodrom besplatno ustupi Republici, odnosno na osnovu kojeg pravnog akta i argumentacije je dalo pozitivno mišljenje za zaključenje ugovora o besplatnom prenosu osnivačkih prava između Grada Niša i Vlade Srbije.

  foto: UPSS

  Četiri nevladine organizacije koje čine Inicijativu “Ne damo niški aerodrom” zatražile su od Pravobranilaštva grada Niša da pokrene upravni spor kako bi bile poništene tri odluke Skupštine grada kojima su besplatno prenesena osnivačka prava, udeli i građevinsko zemljište Aerodroma “Konstantin Veliki” sa Grada na Republiku.

  Gradsko pravobranilaštvo nekoliko dana ne odgovara na pitanja novinara na osnovu kojeg pravnog akta i argumentacije nije reagovalo na gradske odluke da se Niški aerodrom besplatno ustupi Republici, odnosno na osnovu kojeg pravnog akta i argumentacije je dalo pozitivno mišljenje za zaključenje ugovora između Grada Niša i Vlade Srbije, kojim su osnivačka prava javnog preduzeća “Aerodrom Niš” besplatno ustupljena Republici.

  Prema Zakonu o pravobranilaštvu, ono je obavezno da “obavlja poslove  pravne zaštite imovinskih prava i interesa” jedinice lokalne samouprave.

  U Zakonu je precizirano da pravobranilaštvo jedinice lokalne samouprave prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad organa i pravnog lica koje zastupa, a posebno ona „za sprečavanje štetnih imovinskopravnih i društveno negativnih posledica po pravno lice koje zastupa“. Pravobranilaštvo, takođe, zastupa lokalnu samoupravu pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima „radi zaštite njenih imovinskih prava i interesa“, a daje i mišljenja prilikom zaključivanja ugovora od strane lokalne samouprave, a „posebno ugovora iz oblasti imovinskopravnih odnosa“.

  Na zvaničnom veb sajtu Grada Niša navodi se i da su svi organi i gradske službe „dužni da Gradskom pravobranilaštvu dostavljaju sve potrebne podatke, obaveštenja i dokaze radi obavljanja poslova koje vrši“.

  Gradskog pravobranioca i i njegove zamenike postavlja Skupština grada.

  U predlogu organizacija u Inicijativi “Ne damo niški aerodrom” Pravobranilaštvu za pokretanje upravnog spora ocenjuje se da je prilikom donošenja skupštinskih odluka o besplatnom ustupanju osnivačkih prava, udela i građevinskog zemljišta “prekršen niz zakona i gradskih akata, na štetu javnog interesa, imovine grada i građana Niša”.

  – Osporavanim upravnim aktima (odlukama Skupštine grada, p.a.) se pričinjava šteta u iznosu od  8,4 milijarde dinara, kolika je vrednost Aerodroma Konstantin Veliki i javnog preduzeća „Aerodrom Niš“, te na taj način Grad Niš biva oštećen i ostaje bez resursa kojima bi trebalo da upravlja u javnom interesu sa ciljem razvoja lokalne zajednice i razvoja regiona- navodi se u predlogu Udruženog pokreta slobodnih stanara, Media&reform centra, Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Proaktiva upućenom Pravobranilaštvu.

  U tom obraćanju se, takođe, podseća da su svi problemi koji su se javljali tokom rada Aerodroma “Konstantin Veliki” od 2002. godine “bili prouzrokovani rigidnim odnosom centralnih vlasti prema Aerodromu, blokiranjem dozvola avioprevoznicima ili blokiranjem raznih saglasnosti i elaborata na tehničke uslove”.

  – Ovakav odnos kulminira sadašnjim pokušajem otimanja aerodroma, uz lažno prikazivanje investicija Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) kao državnih, kao uz pretnje i odmazdu prema odbornicima koji se ne slažu s ovim direktivama centralnih vlasti i pretnjama privremenih funkcionera na raznim nivoima vlasti- navodi se u njihovom obraćanju.

  Ove organizacije su u dopisu navele i, po njihovim ocenama,  brojna kršenja zakona i podzakonskih akata prilikom donošenja ovih skupštinskih odluka.

  Jedan od osnovnih propusta je, kako ocenjuju, “pogrešno utvrđeno činjenično stanje o navodnim budućim investicijama ili nosiocu investicija”, a koje je poslužilo za donošenje štetnih odluka.

  One podsećaju da u Zaključku Vlade, na osnovu kojeg su donete sporne odluke Skupštine grada, nisu navedene bilo kakve investicije i druge obaveze Republike prema Aerodromu i Gradu Nišu po preuzimanju aerodroma. Takođe, investicije koja je planirala SMATSA, a koju finansiraju avio kompanije koje plaćaju prelete, netačno su predstavljene kao investicije države Srbije.

  Ove organizacije još tvrde da je trima skupštinskim odlukama prekršen i Zakon o javnim preduzećima, koji osnivaču tih preduzeća daje pravo da menja njihovu unutrašnju organizaciju i ograničava im pravo raspolaganja sredstvima u javnoj svojini “samo u slučaju poremećaja u njegovom poslovanju”.

  – Javno preduzeće Aerodrom Niš ne da nije imalo poremećaje u poslovanju, već je beležilo poslovnu ekspanziju- podseća se.

  Prema njihovoj oceni, jednom od skupštinskih odluka “povređen je Zakon o vazdušnom saobraćaju i prateći podzakonski akti”. U odluci se nalaže Niškom aerodromu da, u saradnji sa  Direktoratom  civilnog vazduhoplovstva, sprovede potreban postupak kojim će se izvršiti prenos sertifikata aerodroma na ,,budućeg operatera”. Zakon, međutim, ne pozanje kategoriju “budućeg operatera”,  a u Srbiji su registrovana samo dva operatera sa sertifikatima- aerodromi „Nikola Tesla“ i „Konstantin Veliki“, te je i nejasno ko bi “budući operater” mogao biti.

  Ove nevladine organizacije dodaju da je prilikom donošenja štetnih skupštinskih odluka prekršen i Pravilnik Skupštine grada, jer je predsednik Skupštine Rade Rajković sam odložio do daljnjeg “aerodromsku” sednicu zakazanu za 10. april, tako što je odbornicima i javnosti poslao obaveštenje o odlaganju, a odluku o odlaganju mogu doneti samo odbornici glasanjem.

  Inicijativa “Ne damo niški aerodrom” podnela je predlog za pokretanje upravnog spora Gradskom pravobranilaštvu pre više od 20 dana.

  Gradsko pravobranilaštvo do sada nije odgovorilo na predlog.


  PODNETA I TUŽBA UPRAVNOM SUDU

  Ove nevladine organizacije, kao i gradski opozicioni odbornici Branislav Jovanović i Dejan Petković , podneli su tužbu i Upravnom sudu u kojoj, takođe, traže poništenje tri skupštinske odluke kojima se osnivačka prava, udeli i zemljište aerodroma besplatno ustupaju Republici.

  Obrazloženje u tužbi je skoro potpuno identično onom u predlogu upućenom Gradskom pravobranilaštvu.

  Tužba Upravnom sudu podneta  je 23. jula ove godine.

   

  POSTAVI KOMENTAR

  молимо унесите свој коментар!
  овдје унесите своје име

  Slični tekstovi