• Na području od Bora do Preševa zaradu veču od 2,3 miliona dinara u toku prošle godine imalo je 1.256 građana.
  • U Beogradu ima 16.199 milionera, a od sto najvećih prihoda čak 73 odsto registrovano u prestonici Srbije.
  • Menažderi, direktori i inženjeri najčešći milioneri
foto: Medijska kutija

U Nišu je u toku prošle godine 673 građana prijavilo godišnji porez na dohodak koji je bio veći od 2,3 miliona dinara, a na području niškog Regionalnog odeljenja poreske uprave to je učinilo 1.265  osoba, navedeno je u izveštaju Poreske uprave Republike Srbije.

Na području od Bora i Negotina do Bujanovca i Preševa, Niš je lider po broju milionera, a zatim sledi Pirot sa 111, u  Leskovac sa 90 i Vranje sa 70 milionera.

Poreska uprava Republike Srbije je u zakonom predviđenom roku primila ukupno 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su u toku prošle godine ostvarili dohodak veći od 2.375.136 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom.

Prema podacima Poreske uprave, Regionalno odeljenje Beograd  primilo je najviše prijava- 16.199, dok je u  Regionalnom odeljenju Novi Sad podneta 4.341 prijava, a u  Regionalnom odeljenju u Kragujevcu  1.423 prijava.

Od sto najvećih prijavljenih prihoda, 73 odsto pripada poreskim obveznicima sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Poreske uprave Beograd.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava kreću se u rasponu od oko 40 miliona do oko 340 miliona dinara.

U Poreskoj upravi navode da su najčešća prijavljena zanimanja sa milionskim prihodima menadžeri, direktori i inženjeri.

Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here