• Javno preduzeće „Aerodrom Niš“ saopštilo je da su jučerašnji navodi Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD) o poslovanju tog preduzeća, kao i zabeležnim gubicima od 13 miliona dinara  u 2018. godini, „netačni, a uz to i zlonamerni“
  • Aerodrom je, međutim, u svom reagovanju potvrdio iznos prošlogodišnjeg gubitka koji je navela NKD, ali je naglasio da on nije nastao nakon avgusta 2018. godine, kada ga je Republika besplatno preuzela, već ranije te godine
  • Niški aerodrom je negirao da se u finansijskim izveštajima ne vide investicije Republike u prošloj godini, kao i da su plate zaposlenih smanjene
foto: fly from Niš

Javno preduzeće „Aerodrom Niš“ saopštilo je danas da su navodi Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD) o poslovanju tog preduzeća, kao i zabeležnim gubicima od 13 miliona dinara  u 2018. godini, „netačni, a uz to i zlonamerni“.

Aerodrom je, međutim, u svom reagovanju potvrdio iznos prošlogodišnjeg gubitka koji je navela NKD.

– Aerodrom jeste u 2018. godini ostvario gubitak, međutim, ono što NKD nije prenela, a nije potražila ni objašnjenje ili razloge za gubitak, je činjenica da je u periodu od 1. januara do 15. Avgusta aerodrom poslovao sa gubitkom od preko 17 miliona dinara, dok je u mesecima nakon prenosa osnivačkih prava sa Grada Niša na Republiku Srbiju ostvarena dobit od preko četiri miliona dinara. O ovome svedoče kvartalni izveštaji o poslovanju zajedno sa Redovnim godišnjim izveštajem- navedeno je u reagovanju niškog aerodroma.

NKD je juče saopštila da je aerodrom „Konstantin Veliki“ 2018. godine ostvario gubitak u ovom iznosu, podsećajući da je to poslovni rezultat nakon besplatnog preuzimanja aerodroma od strane Republike u avgustu prošle godine, kao i prvo negativno poslovanje aerodroma od 2014.

Ova organizacija je navela i da je u tom izveštaju „nemoguće uočiti ‘investicije’ Republike o kojima političari redovno govore“, ali da se vidi da je neto zarada zaposlenih pala, a da je naknada za članove Nadzornog odbora, čiji broj nije uvećan, porasla je sa 1,9 miliona dinara na 3,9 miliona dinara godišnje. Ona je upozorila da je aerodrom nakon prelaska u vlasništvo Republike prestao da objavljuje finansijske izveštaje na svom veb sajtu, što je ranije bila praksa.

Niški aerodrom je u današnjem saopštenju naglasio da se investicije Republike, odnosno opredeljena sredstva iz subvencija iz republičkog budžeta, „nalaze u svim dokumentima JP Aerodrom Niš“, ne navodeći o kojim dokumentima je reč i da li su ona javno dostupna. Aerodrom je naveo da se ova republička sredstva nalaze „i u dokumentu na koji se NKD poziva“, i u koji je ostvarila uvid, a koji nije javno dostupan.

Aerodrom Niš je dodao da su  „svi detalji poslovanja dokumentovani u Redovnom godišnjem finansijskom izveštaju“, uz obećanje da će taj izveštaj „biti javno dostupan posle njegovog usvajanja u zakonskom roku, do 30. juna 2019. godine“. 

– Nisu tačni ni navodi da je neto zarada zaposlenih smanjena, niti insinuacije da se planira smanjenje zarada zaposlenih. U 2018. godini u JP ‘Aerodrom Niš’ radilo je u proseku 26 zaposlenih više nego u 2017. godini- u 2017. godini prosečan broj zaposlenih bio je 111, dok je u 2018. godini radilo u proseku 137 radnika na poslovima sa srednjom stručnom spremom, a sve u cilju realizacije povećanog obima saobraćaja. Ono što govori u prilog tome da nije bilo smanjenja zarada u 2018. godini je činjenica da cena rada nije bila manja u 2018.  u odnosu na cenu rada u 2017. godini, tako da zaposleni koji su radili na istim radnim mestima nisu dobili manju zaradu- kazali su u niškom aerodromu.

U ovoj vazdušnoj luci se „čude“ nad činjenicom da NKD, iako „pomno prati dešavanja“ u vezi sa njom, u svom saopštenju navodi da nije bilo promena u broju članova Nadzornog odbora (NO).

– Naprotiv, do promene u broju članova Nadzornog odbora došlo je u skladu sa članom 16. Zakona o javnim preduzećima, te je broj članova tog tela povećan sa tri na pet članova- navodi se u saopštenju.

U njemu se dodaje da  se visina naknade za članove NO utvrđuje na osnovu dve gradske odluke koje regulišu tu materiju.

Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here